SURVIVING RIGHTS OF THE POSTHUMOUS

ABSTRACT

Whether posthumous harm is possible has been discussed among philosophers for many years. While thinkers like Feinberg, Pitcher, and Keller, as will be mentioned throughout this paper, accept such possibility, on the grounds that some of our interests could extend beyond our life spans, and thwarting of them is essentially harmful, Partridge denies this possibility by claiming that dead people cannot have any interests that could be thwarted since their interests die with them. In this paper, I will claim that posthumous harm is possible, not because of our surviving interests but because of our surviving rights. I will show that the protection of our rights would enable us to have better lives and posthumous violations of them could affect us both alive and dead. 

Keywords: Posthumous harm, surviving rights, surviving interests, rights of the dead, relations to others.

ÖZET

Ölüm sonrası zarar görmenin olasılığı filozoflar arasında yıllar boyunca tartışıldı. Feinberg, Pitcher ve Keller gibi düşünürler, bu makale boyunca değinileceği gibi, çıkarlarımızdan bazılarının yaşam süremizi aşabileceği ve bunların engellenmesinin bizim için esasen zararlı olduğu gerekçesiyle böyle bir olasılığı kabul ederken, Partridge bu çıkarlar bizimle birlikte öldüğü için ölülerin engellenebilecek hiçbir çıkarının olamayacağını iddia ederek bunu reddeder. Bu yazıda hayatta kalan çıkarlarımız nedeniyle değil, hayatta kalan haklarımız nedeniyle ölüm sonrası zararın mümkün olduğunu iddia edeceğim. Haklarımızın korunmasının daha iyi hayatlara sahip olmamızı sağlayacağını ve bunların ölüm sonrası ihlalinin bizi hem hayatta hem ölüyken etkileyebileceğini göstereceğim. Anahtar sözcükler: Ölüm sonrası zarar, hayatta kalan haklar, hayatta kalan çıkarlar, ölülerin hakları, diğerleriyle ilişkiler.

Anahtar sözcükler: Ölüm sonrası zarar, hayatta kalan haklar, hayatta kalan çıkarlar, ölülerin hakları, diğerleriyle ilişkiler