ETHOS:Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar // Sayı 14(2) Temmuz 2021