HEGEL VE DERRİDA TARTIŞMASI: GERÇEK BÜTÜN MÜ?

ÖZET
Bu makalede Hegel’in gerçek ile bütün arasında kurduğu ilişkiye Derrida tarafından yapısöküm uygulanıp uygulanamayacağı tartışılacaktır. Bu tartışmayı yapabilmek için öncelikle felsefe tarihinde gerçek sorununa değinilecek ve daha sonra Hegel ve Derrida için gerçek ile bütün kavramlarının anlamları değerlendirilecektir. Son olarak da gerçek ve bütün kavramları arasında kurulabilecek ilişkinin Hegel için ve Derrida için nasıl sorunlar içerebileceği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Gerçek, bütün, yapısöküm, karar verilemezlik, George Wilhelm Friedrich Hegel, Jacques Derrida.

ABSTRACT
The present article aims to discuss whether it is possible to apply Derrida’s deconstruction to the relationship between the truth and the whole that is formed by Hegel. In order to make this discussion, the truth problem within the history of philosophy will be asserted at first and the meaning that the whole concept constitutes for Hegel and Derrida will be evaluated afterwards. Finally, what kind of problems might be of concern regarding Hegel and Derrida, in the case of the relationship between the truth and the whole will be discussed.

Keywords: Truth, whole, deconstruction, undecideability, George Wilhelm Friedrich Hegel, Jacques Derrida.