Descriptive Metaphysics, Revisionary Metaphysics, Anti-Metaphysics

ABSTRACT

This paper observes that P. F. Strawson’s distinction between descriptive and revisionary metaphysics is a baffling one from the perspective of traditional metaphysics. If one thinks of metaphysics as the study of the fundamental nature of reality, it is bewildering to divide up metaphysics in this way. The paper then tries to show how the distinction is no longer bewildering if we deny that such study is possible.

Keywords: Metaphysics, descriptive metaphysics, revisionary metaphysics, knowledge, truth-apt.


ÖZET
Bu makale, geleneksel metafizik perspektifinden bakıldığında P. F. Strawson’un betimsel ve revizyonist metafizik ayrımlarının kafa karıştırıcı olduğunu inceler. Metafiziğin realitenin temel doğası üzerine bir inceleme olduğu kabul ediliyorsa, onu böyle bölümlere ayırmak şaşırtıcıdır. Elinizdeki makale, böyle bir incelemenin olasılığının ancak yadsınması halinde, Strawson’ın ayrımlarının şaşırtıcı olmaktan çıkacağını göstermeye çalışacaktır.

Anahtar Sözcükler: Metafizik, betimsel metafizik, revizyonist metafizik, bilgi, hakikate uygunluk.