Introduction to Iraqi Humanism

ABSTRACT

Humanism is very important issue. It is gaining its importance in being a hub for modern and contemporary philosophy since the Renaissance up to today; therefore, human philosophical and social researches are still taking place. The question is, is this issue has the same important in contemporary Iraqi thought and philosophy? We choose to answer this question by contributing directly to try rooting for a humanitarian contemporary Iraqi philosophy through the benefit of entire philosophical and intellectual achievements on this issue.

Keywords: Iraq, criticism, philosophy, humanism, dignity, citizenship, equality and justice.  
 

ÖZET    
Hümanizm çok önemli bir konudur. Bu konunun önemi, Rönesans’dan günümüze, modern ve çağdaş felsefe için bir merkez konum teşkil etmesinden ileri gelmektedir; bu nedenle, beşeri felsefe ve sosyal araştırmacılar söz konusu konu içinde yer almaya devam etmektedirler. Temel soru şudur: bu konu, günümüz Irak düşüncesi ve felsefesinde de aynı öneme sahip midir? Bu soruyu, bu konu üzerine olan bütün felsefi ve entelektüel kazanımların faydaları aracılığıyla, doğrudan insani bir çağdaş Irak felsefesini desteklemeye katkıda bulunarak cevaplamayı seçmekteyiz.
Anahtar Sözcükler: Irak, eleştiri, felsefe, hümanizm, saygınlık, vatandaşlık, eşitlik, adalet.