ERKEKLİKLERİ VE COĞRAFYAYI KONUMLANDIRMAK

ÖZET
Bu makale erkeklik çalışmaları alanında çalışanlara yakın dönemlerdeki araştırmalara ilişkin genel bir çerçeve sunmak ve coğrafi bilgi üretiminin İngiltere merkezli karakterinin eleştirisi içinde erkeklik çalışmalarını bir yere yerleştirmek amacıyla ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Erkeklik, coğrafya, erkeklik çalışmaları.

ABSTRACT
In this article our aim is to provide readers with a brief overview of some of this recent research and to place these works within a critique of the Anglocentric character of geographic knowledge production.
Keywords: Masculinity, geography, masculinity studies.