ETHOS:Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar // Sayı 17(1) Ocak 2024