ETHOS:Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar // Sayı 15(2) Temmuz 2022