ETHOS Ulusal ve Uluslararası İndex kapsamı hakkında bilgilendirme

Dergimizin akademik alan indeksleri tarafından taranma bilgilerine Künye bağlantısından ulaşılabilir.

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar adlı hakemli-elektronik dergimiz, 2009 yılı ikinci yarısından bu yana Philosophers' Index tarafından, 2010 yılı ikinci yarısından bu yana da DOAJ: Directory of Open Access Journals tarafından endeks kapsamına alınmıştır.

Her iki organizasyon da, dergimizi ilk sayısından bu yana taramakta olup, Philosophers' Index, taranan dergiler listesini 2013 yılı içinde güncelleyecek olduğundan, dergimizin adı bu organizasyonun resmi WEB sitesinden anılan tarihte erişilebilecektir. Dergimiz, DOAJ resmi sitesinden ise halen ulaşılabilir durumdadır.

2013 yılı Ocak ayı itibariyle, dergimizin EBSCOhost tarafından da endeks kapsamına alınması kararlaştırılmış, adı geçen kurumla işbirliğine geçilmiştir.

Etiketler