KANT VE METAFİZİK PROBLEM

Aşağıdaki araştırma,  temel ontolojinin bir sorunu olarak metafiziğin problemini gözler önüne sermek için Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’ni metafiziğin temellendirilmesi olarak yorumlamayı amaçlamaktadır.

Temel ontoloji, sonlu insan özünün ontolojik açıdan çözümlenmesi anlamına gelir. Bu ontolojik çözümleme, “insanın doğasına ait” metafizik için temel hazırlamalıdır. Temel ontoloji, metafiziğin olanaklılaşması için gerekli olan insan(sal) Dasein’ın(ın) metafiziğidir ve tüm antropoloji türlerinden, felsefi antropolojiden de temelden ayrışır (ayrılır). Bir Temel ontoloji idesini (fikrini) açıklamak demek, Dasein’a ilişkin tanımlı ontolojik çözümlemeyi kaçınılmaz bir gereksinim olarak görmek ve bu yolla temel ontolojinin “insan nedir?” biçimindeki somut soruyu hangi amaçla ve hangi tarzda, hangi sınırlama içerisinde ve hangi koşullar altında sorduğunu açıklığa kavuşturmak demektir. Ancak bir fikir öncelikle bir olguyu ya da olayı aydınlatma gücüne dayanarak beliriyorsa, temel ontoloji idesi de bir metafiziğin temellendirilmesi olarak “Saf Aklın Eleştirisi”nin bir yorumunda kendini savunmalı ve göstermelidir.