ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
September 21, 2020 Monday  

ARCHIVE
ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

HOMOFOBİ: İNTERNET GAZETELERİNDE OKUYUCU YORUMLARINDAKİ EŞCİNSELLERE YÖNELİK TUTUMLAR VE SÖYLEMLER
Homophobia: The Attitudes and Discourses on Internet Newspapers in The Comments of Readers [Cihan Ertan] More >>

ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

TEK TANRILI DİNLER VE KUTSAL KİTAPLARINDA KADININ KONUMU
The Place Of Woman in Monotheist Religions And Their Holy Books [Özge Zeybekoğlu] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

SOSYAL DIŞLANMA KAVRAMI: GENEL BİR BAKIŞ
The Concept of Social Exclusion: An Overview [Dominador Bombongan, Jr] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

BERKELEY’İN DİL VE ANLAM YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Une Etude sur la Conception du Langage et de la Signification chez Berkeley [Atakan Altınörs] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

AN ANALYSIS OF PHENOMENOLOGY: THE WAY TO OVERCOME CLASSICAL DICHOTOMIES
Geleneksel İkiliklerin Aşılmasının Yolu Olarak Görüngübilimin Bir İncelemesi [Sibel Kibar] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA TÜRK TOPLUMUNUN ERKEKLİK ALGISI
The Turkish Perception of Masculinity Within the Context of Gender Roles [Özge Zeybekoğlu] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

ÜTOPYANIN SİYASET FELSEFESİ TARİHİNDE EVRİMİ
The Evolution of the Idea of Utopia In The History of Political Philosophy [Metin Bal] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

FORMS OF MEDIEVAL MYTH IN CONTEMPORARY CINEMA
Çağdaş Sinemada Ortaçağ Mitinin Türsel ve Yapısal Görünümleri [Dilek Kantar] More >>

ISSUE 2(3) July 2009 (07.31.2009, Fri)

TÜRK TOPLUMUNUN ZİHİNSEL TASAVVURLARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: “TASAVVUF VE SİNEMA”
A CRITICAL APPROACH TO MENTALITY OF TURKISH SOCIETY: "MYSTICISM AND CINEMA" [Rana İğneci SÜZEN] More >>

ISSUE 2(3) July 2009 (07.31.2009, Fri)

SOKRATES’İN YASASI
THE LAW OF SOCRATES [Erdem ÇİFTÇİ] More >>

ISSUE 2(3) July 2009 (07.31.2009, Fri)

AN ANALYSIS OF ALTURISTIC BEHAVIOR PRACTICES IN TERMS OF MACINTYRE’S VIEW OF VIRTUE AND PRACTICE
MACINTYRE'IN ERDEMLER VE PRATİKLER NOSYONUNA GÖRE ÖZGECİ DAVRANIŞ KALIPLARININ BİR ANALİZİ [Aysun AYDIN] More >>

ISSUE 2(3) July 2009 (07.31.2009, Fri)

NİÇİN VAROLUŞCULUK?
WARUM EXİSTENZİALİSTİSCHE PHİLOSOPHİE? [Zehragül AŞKIN] More >>

ISSUE 2(3) July 2009 (07.31.2009, Fri)

ARE EVENTS ONTOLOGICALLY BASIC?
OLAYLAR ONTOLOJİK AÇIDAN TEMEL YAPITAŞLARI MIDIR? [Sibel KİBAR] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

MARTIN HEIDEGGER’İN VAROLAN OLARAK İNSANA BAKIŞI
MARTIN HEIDEGGER'S VIEW OF HUMAN AS AN ENTITY [Sibel Özgen GENCER] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

DOĞA YASALARI İLE RASTLANTISAL GENELLEMELER AYRIMI: BÜTÜNCÜLLÜK YAKLAŞIMI
THE DISTINCTION OF THE LAWS OF NATURE AND THE ACCIDENTAL GENERALIZATION: A HOLISTIC APPROACH [Mehmet Cem KAMÖZÜT] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

AKP: AN EGALITERIAN OPPORTUNITY OR A THREAT FOR LIBERAL DEMOCRACY IN TURKEY?
AKP: TÜRKİYE'DE EŞİTLİKÇİ BİR FIRSAT YA DA LİBERAL DEMOKRASİ İÇİN BİR TEHDİT [Cihan CAMCI] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

ROUSSEAU VE SIEYES’DE EGEMENLİK KURAMI
THE THEORY OF SOVEREIGNTY IN ROUSSEAU AND SIEYES [Gülce TARHAN] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

WALTER BENJAMIN AND POLITICAL POTENTIALS OF CINEMA
WALTER BENJAMIN VE SİNEMANIN POLİTİK POTANSİYELLERİ [M. Celil ÇELEBİ] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

PHILOSOPHICAL THOUGHT EXPERIMENTS VERSUS SCIENTIFIC ONES
BİLİMSEL DÜŞÜNME DENEYLERİNE KARŞI FELSEFİ DÜŞÜNME DENEYLERİ [Banu TÜMKAYA] More >>

ISSUE 2(1) January 2009 (02.9.2009, Mon)

SATAN AS THE MACHIAVELLIAN HERO IN PARADISE LOST
ŞEYTAN: KAYIP CENNETİN MAKYAVELCİ KAHRAMANI [Dilek KANTAR KEÇECİ] More >>

... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com