ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
June 4, 2020 Thursday  

ARCHIVE
ISSUE 2(3) July 2009 (07.31.2009, Fri)

TÜRK TOPLUMUNUN ZİHİNSEL TASAVVURLARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: “TASAVVUF VE SİNEMA”
A CRITICAL APPROACH TO MENTALITY OF TURKISH SOCIETY: "MYSTICISM AND CINEMA" [Rana İğneci SÜZEN] More >>

ISSUE 2(3) July 2009 (07.31.2009, Fri)

SOKRATES’İN YASASI
THE LAW OF SOCRATES [Erdem ÇİFTÇİ] More >>

ISSUE 2(3) July 2009 (07.31.2009, Fri)

AN ANALYSIS OF ALTURISTIC BEHAVIOR PRACTICES IN TERMS OF MACINTYRE’S VIEW OF VIRTUE AND PRACTICE
MACINTYRE'IN ERDEMLER VE PRATİKLER NOSYONUNA GÖRE ÖZGECİ DAVRANIŞ KALIPLARININ BİR ANALİZİ [Aysun AYDIN] More >>

ISSUE 2(3) July 2009 (07.31.2009, Fri)

NİÇİN VAROLUŞCULUK?
WARUM EXİSTENZİALİSTİSCHE PHİLOSOPHİE? [Zehragül AŞKIN] More >>

ISSUE 2(3) July 2009 (07.31.2009, Fri)

ARE EVENTS ONTOLOGICALLY BASIC?
OLAYLAR ONTOLOJİK AÇIDAN TEMEL YAPITAŞLARI MIDIR? [Sibel KİBAR] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

MARTIN HEIDEGGER’İN VAROLAN OLARAK İNSANA BAKIŞI
MARTIN HEIDEGGER'S VIEW OF HUMAN AS AN ENTITY [Sibel Özgen GENCER] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

DOĞA YASALARI İLE RASTLANTISAL GENELLEMELER AYRIMI: BÜTÜNCÜLLÜK YAKLAŞIMI
THE DISTINCTION OF THE LAWS OF NATURE AND THE ACCIDENTAL GENERALIZATION: A HOLISTIC APPROACH [Mehmet Cem KAMÖZÜT] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

AKP: AN EGALITERIAN OPPORTUNITY OR A THREAT FOR LIBERAL DEMOCRACY IN TURKEY?
AKP: TÜRKİYE'DE EŞİTLİKÇİ BİR FIRSAT YA DA LİBERAL DEMOKRASİ İÇİN BİR TEHDİT [Cihan CAMCI] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

ROUSSEAU VE SIEYES’DE EGEMENLİK KURAMI
THE THEORY OF SOVEREIGNTY IN ROUSSEAU AND SIEYES [Gülce TARHAN] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

WALTER BENJAMIN AND POLITICAL POTENTIALS OF CINEMA
WALTER BENJAMIN VE SİNEMANIN POLİTİK POTANSİYELLERİ [M. Celil ÇELEBİ] More >>

ISSUE 2(2) April 2009 (04.15.2009, Wed)

PHILOSOPHICAL THOUGHT EXPERIMENTS VERSUS SCIENTIFIC ONES
BİLİMSEL DÜŞÜNME DENEYLERİNE KARŞI FELSEFİ DÜŞÜNME DENEYLERİ [Banu TÜMKAYA] More >>

ISSUE 2(1) January 2009 (02.9.2009, Mon)

SATAN AS THE MACHIAVELLIAN HERO IN PARADISE LOST
ŞEYTAN: KAYIP CENNETİN MAKYAVELCİ KAHRAMANI [Dilek KANTAR KEÇECİ] More >>

ISSUE 2(1) January 2009 (02.9.2009, Mon)

12 EYLÜL’DEN 28 ŞUBAT’A DARBE SÖYLEMLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF DISCORSIVE ALTERATIONS OF MILITARY COUPS FROM SEPTEMBER 12 TO FEBRUARY 28 [Beyhan ÖCAL] More >>

ISSUE 2(1) January 2009 (02.9.2009, Mon)

PSYCHOANALYSIS AS A CLINICAL ANTHROPOLOGY IN FREUD’S ‘THREE ESSAIS ON THE THEORY OF SEXUALITY’: SOME PHILOSOPHICAL REFLECTIONS ON THE WORK OF FREUD, KLEIN AND LACAN
FREUD'UN CİNSELLİK ÜSTÜNE ÜÇ DENEMESİNDE KLİNİK BİR ANTROPOLOJİ YAKLAŞMI OLARAK PSİKANALİZ: FREUD, KLEİN VE LACAN'IN ESERLERİ ÜSTÜNE FELSEFİ İRDELEMELER [Philip VAN HAUTE] More >>

ISSUE 2(1) January 2009 (02.9.2009, Mon)

PLATON SANATI NEDEN İDEAL DEVLET AÇISINDAN YORUMLAMIŞTIR?
WHY DID PLATON INTERPRET THE ART IN TERMS OF IDEAL GOVERNMENT? [Ecevit KARACA] More >>

ISSUE 2(1) January 2009 (02.9.2009, Mon)

DESIRE AND INTER-SUBJECTIVITY, AN ANTHROPO-GENETIC APPROACH TO HEGEL
ARZU VE ÖZNELERARASILIK: HEGEL'E ANTROPO-GENETİK BİR YAKLAŞIM [Cihan CAMCI] More >>

ISSUE 2(1) January 2009 (02.9.2009, Mon)

REALİST VE İDEALİST ÖZNENİN ÇIKMAZLARI: BERGSONCU BİR ELEŞTİRİ
THE DILLEMAS OF THE REALISTIC AND THE IDEALISTIC SUBJECT: A BERGSONIAN CRITIC [Ayşegül BARAN] More >>

ISSUE 2(1) January 2009 (02.6.2009, Fri)

HOBBES’TA DOĞA DURUMU ÇÖZÜMLEMESİNİN ELEŞTİRİSİ
THE CRITIGUE OF THE STATE OF NATURE ANALYSIS IN HOBBES [Mustafa Kemal GÜNAY] More >>

ISSUE 1(2) October 2008 (10.21.2008, Tue)

MAGRITTE VE WITTGENSTEIN BAĞLAMINDA RESİM - DİL İLİŞKİSİ VE GERÇEKLİK ARAYIŞI
THE RELATIONSHIP OF PAINTING AND LANGUAGE IN THE CONTEXT OF MAGRITTE AND WITTGENSTEIN AND THE SEARCH FOR REALITY [Handan DAYI] More >>

ISSUE 1(2) October 2008 (10.21.2008, Tue)

HEIDEGGER, MODERN BİLİM VE SANAT
HEIDEGGER, THE MODERN SCIENCE AND THE ART [Tuğba GENÇ] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com