ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
June 4, 2020 Thursday  

ARCHIVE
ISSUE 4(1) January 2011 (01.18.2011, Tue)

AŞKA ÖVGÜ
In Praise of Love [Erdem Çiftçi] More >>

ISSUE 4(1) January 2011 (01.18.2011, Tue)

BEDENLENMİŞ BİLİŞ VE EĞİTİM
Embodied Cognition and Education [Bugrahan Yalvaç] [Fırat Soylu] [Arda Arikan] More >>

ISSUE 4(1) January 2011 (01.18.2011, Tue)

THOMAS HOBBES’ AND JOHN LOCKE’S ACCOUNTS ON NATURAL RIGHTS
Thomas Hobbes ve John Locke’un Doğal Hak Anlayışları [Işıl Bayar Bravo] More >>

ISSUE 4(1) January 2011 (01.18.2011, Tue)

HOLISM AND THE ANALYTIC-SYNTHETIC DISTINCTION
Bütüncülük ve Analitik-Sentetik Ayrımı [Pakize Arıkan Sandıkçıoğlu] More >>

ISSUE 4(1) January 2011 (01.18.2011, Tue)

KÜRESEL EKONOMİK RASYONALİTEDE ÇALIŞANIN ZORUNLU SADAKATİ
Compulsory Loyalty of The Worker In Global Economic Rationality [Elife Kart] More >>

ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

HEIDEGGER VE ADORNO’DA POSTMODERNCİ YAPIBOZUM: TEKNİK TAHAKKÜM
Die Postmodernistische Dekonstruktion Bei Heidegger Und Adorno: Der Technologische Hegemonie [Zehragül Aşkın] More >>

ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

ÇAĞIN VEBASI AIDS: HIV/AIDS’E İLİŞKİN DAMGALAMA VE AYRIMCILIK
Aids, The Plague of Our Age: Hiv/Aids Related Stigma and Discrimination [Nurşen Adak] More >>

ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

EVRENİN BİLİNEBİLİRLİĞİ VE BİLİMSEL REALİZM TARTIŞMALARI AÇISINDAN GALİLEOCU MODERN BİLİM VE ARİSTOTELES’E İTİRAZ
Modern Science of Galileo Concerning the Intelligibility of Universe and Scientific Realism and Its Difference From Arıstotelian Conception of Science [Zeliha Burcu Yılmaz] More >>

ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

GÜNDELİK HAYATIN GÖZETİMİ: “PANOPTİKON TOPLUMU”
Surveillance Of Daily Life: “Panopticon Society” [Meral Timurtürkan] More >>

ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

KANT'IN BİLGİ ANLAYIŞI
Kant's Understanding of Knowledge [Pınar Kaya Özçelik] More >>

ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

FREUD VE AHLAK DÜŞÜNCESİ (Çeviren: Banu Tümkaya)
Freud and Moral Reflection [Richard Rorty] More >>

ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

TARİHTE “İNSAN”IN KONUMU ÜZERİNE KIERKEGAARD’IN HEGEL ELEŞTİRİSİNİN BİR ELEŞTİRİSİ
A Critique on Kierkegaard’s Criticism of Hegel Concerning the “Human Beings” in History [Gülçin Ayıtgu] More >>

ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

HOMOFOBİ: İNTERNET GAZETELERİNDE OKUYUCU YORUMLARINDAKİ EŞCİNSELLERE YÖNELİK TUTUMLAR VE SÖYLEMLER
Homophobia: The Attitudes and Discourses on Internet Newspapers in The Comments of Readers [Cihan Ertan] More >>

ISSUE 3(2) July 2010 (08.25.2010, Wed)

TEK TANRILI DİNLER VE KUTSAL KİTAPLARINDA KADININ KONUMU
The Place Of Woman in Monotheist Religions And Their Holy Books [Özge Zeybekoğlu] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

SOSYAL DIŞLANMA KAVRAMI: GENEL BİR BAKIŞ
The Concept of Social Exclusion: An Overview [Dominador Bombongan, Jr] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

BERKELEY’İN DİL VE ANLAM YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Une Etude sur la Conception du Langage et de la Signification chez Berkeley [Atakan Altınörs] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

AN ANALYSIS OF PHENOMENOLOGY: THE WAY TO OVERCOME CLASSICAL DICHOTOMIES
Geleneksel İkiliklerin Aşılmasının Yolu Olarak Görüngübilimin Bir İncelemesi [Sibel Kibar] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA TÜRK TOPLUMUNUN ERKEKLİK ALGISI
The Turkish Perception of Masculinity Within the Context of Gender Roles [Özge Zeybekoğlu] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

ÜTOPYANIN SİYASET FELSEFESİ TARİHİNDE EVRİMİ
The Evolution of the Idea of Utopia In The History of Political Philosophy [Metin Bal] More >>

ISSUE 3(1) January 2010 (03.31.2010, Wed)

FORMS OF MEDIEVAL MYTH IN CONTEMPORARY CINEMA
Çağdaş Sinemada Ortaçağ Mitinin Türsel ve Yapısal Görünümleri [Dilek Kantar] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com