ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
September 21, 2020 Monday  

ARCHIVE
ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

FROM AN ANALYSIS OF THE NOTION OF ORGANIZATION TO LIMITS ON CONCEPTUAL DIVERSITY
Bir Düzenleme Nosyonu Analizinden Kavramsal Çeşitliliğin Sınırlarına[Terence Rajivan Edward] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

AMARTYA SEN: ADALETE KÜRESEL BİR BAKIŞ
Amartya Sen: A Global View To Justice [Serpil Durğun] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

DAYANIŞMANIN KOZMOLOJİSİ: WHITEHEAD İLE DENEYİMİN POTANSİYEL DOĞASI ÜSTÜNE BİR DENEME
Cosmology of Solidarity: An Essay on Thepotential Nature of Experience with Whitehead[Sercan Çalcı] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

KANT VE METAFİZİK PROBLEM
Kant und Das Problem Der Metaphysik [Martin Heidegger] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

ÖLÜM SORUSU
DIE FRAGE NACH DEM TODE [Otto Friedrich Bollnow] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

HUKUKUN MEŞRUİYET SINAVI: RONALD DWORKIN’İN SİVİL İTAATSİZLİK YORUMU
The Legitimacy Test of Law: Ronald Dworkin’s Interpretation of Civil Disobedience [Murat Satıcı] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

EMPATHY VS. EVIDENCE IN RHETORICAL SPEECH: CONTRASTIVE CULTURAL STUDIES IN ‘EMPATHY’ AS FRAMEWORK OF SPEECH COMMUNICATION AND ITS TRADITION IN CULTURAL HISTORY
Retorik Konuşmada Empatiye Karşı Kanıt: Sesli İletişimin Çerçevesi Olarak ‘Empati’ Ve Onun Kültürel Tarihteki Geleneği Üzerine Karşılaştırmalı Kültürel Çalışmalar [Fee-Alexandra Haase] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

Descriptive Metaphysics, Revisionary Metaphysics, Anti-Metaphysics
Betimsel Metafizik, Revizyonist Metafizik, Anti-Metafizik [Terence Rajivan Edward] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

A PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF INDIVIDUAL SELF-DETERMINATION
Bireysel Otonomi (Öz-Belirlenim) Üzerine Felsefi Bir Analiz [Fabio Macioce] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

Introduction to Iraqi Humanism
Irak Hümanizmine Giriş [Rawaa Mahmoud Hussain] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

TELE-TEKNOLOJİK ORTAMDA “HAKİKAT” VE EYLEM OLANAKLARI
“Truth” and Possibilities for the Act in Tele-Technological Environment [Ezgi Ece Çelik] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

DOES POLITICS STILL HAVE A MEANING AT ALL? HANNAH ARENDT’S RECONSIDERATION OF POLITICS AS HUMAN PLURALITY
Siyaset Hala Bir Anlama Sahip mi?] [Hannah Arendt’in Siyaseti İnsani Çoğulluk Olarak Yeniden Değerlendirmesi [Ümit Kartal] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

ERKEKLİKLERİ VE COĞRAFYAYI KONUMLANDIRMAK
Placing Masculinities And Geography [Lawrence D. Berg & Robyn Longhurst] More >>

ISSUE 5(1) January 2012 (04.16.2012, Mon)

ULUS DEVLET VE MİLLİYETÇİLİĞİN TARİHSEL DAYANAKLARI VE KÜRESELLEŞMENİN ULUS DEVLET VE MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE NATION STATE AND NATIONALISM AND THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON THE NATION STATE AND NATIONALISM [Selim Karyelioğlu] More >>

ISSUE 5(1) January 2012 (04.16.2012, Mon)

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN TELEVİZYON REKLAMLARINA YANSIMASI
THE REFLECTION OF GENDER ROLES IN TELEVISION ADVERTISEMENT [Özge Zeybekoğlu Dündar] More >>

ISSUE 5(1) January 2012 (04.16.2012, Mon)

GENÇLİK İDEALİ: ANTI AGING UYGULAMALARI VE DEĞİŞEN YAŞLILIK ALGILARININ MEDYADA TEMSİLİ
IDEAL OF YOUTH: THE PRACTICES OF ANTI-AGING AND THE REPRESENTATION OF THE CHANGING PERCEPTION OF AGING IN MEDIA [Gönül Demez] More >>

ISSUE 5(1) January 2012 (04.16.2012, Mon)

GİYİLEBİLİR SANAT
WEARABLE ART [Gözde Yetmen] More >>

ISSUE 5(1) January 2012 (04.16.2012, Mon)

HEIDEGGER VE ŞEYLERİN SESSİZLİĞİ
HEIDEGGER AND SILENCE OF THE THINGS [Senem Kurtar] More >>

ISSUE 5(1) January 2012 (04.16.2012, Mon)

SANAT FELSEFESİNE BİR GİRİŞ OLARAK COLLİNGWOOD’UN KISACA SANAT FELSEFESİ YAPITI
Collingwood’s Work Outlines of a Philosophy of Art as an Introduction to the Philosophy of Art [Metin Bal] More >>

ISSUE 5(1) January 2012 (04.16.2012, Mon)

CRITIQUE OF METAPHYSICS IN THE PHILOSOPHY OF GHAZALI AND KANT
GAZALİ VE KANT FELSEFELERİNDE METAFİZİK ELEŞTİRİSİ [İlyas Altuner] More >>

... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com