ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
June 4, 2020 Thursday  

ARCHIVE
ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

HEIDEGGER, GOD(s), DANGER and the EARTHLY SALVATION
Heidegger, Tanrı(lar), Tehlike ve Dünyevi Kurtuluş [Musa Duman] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ETİK VE EPİSTEMOLOJİK TEMELLERİ
The Ethical and Epistemological Foundations of Civil Society Organizations [Yavuz Adugit] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

ORTAK BİR DÜNYA DENEYİMİ: HİKÂYE ANLATICISI
A Common World Experience: The Storytelling [Özcan Yılmaz Sütcü] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

TEORİ VE PRATİK ARASINDA ARİSTOTELES ÜZERİNE
On Aristotle Between Theory and Practice [Murat Satıcı] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

A CHALLENGE TO SOCIAL CONSTRUCTIVISM ABOUT SCIENCE
Bilimde Sosyal Yapısalcılığa Bir Meydan Okuma [Terence Rajivan Edward] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

THE CONCEPT OF PLEASURE: PLATO versus GREEK’S MANNER OF LIFE
Haz Kavramı: Yunan Yaşam Biçimine Karşı Platon [Aysun Aydın] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

AN ANSWER TO THE PROBLEM of ANTHROPOCENTRISM: DEEP ECOLOGY and ITS ETHICAL DIMENSIONS
İnsanmerkezcilik Sorununa Bir Yanıt: Derin Ekoloji ve Etik Boyutları [Songül Köse] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

TARİHSEL MATERYALİZM’DE DİYALEKTİK VE BELİRLENİMCİLİK
Dialectic and Determinism in the Historical Materialism [Şahin Özçınar] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

BİR YAZGI OLARAK KAYGI
Anxiety as a Destiny [Erdem Çiftci] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

REKLAMDA NOSTALJİK UNSURLAR: KİMLİK VAADİ VE ANLAMIN TÜKETİMİ
Nostalgic elements in advertising : Promise of the identity and the consumption of meaning [Merih Taşkaya] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ’NİN GÜNÜMÜZ TÜRK SİNEMASINA YANSIMALARI: BORNOVA BORNOVA VE ÇOĞUNLUK FİLM ÖRNEKLERİYLE
Social Repercussions of the Military Coup of September 12th on Turkish Cinema: An Evaluation on “Bornova Bornova” and “Çoğunluk” [Emine Uçar İlbuğa] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

GADAMER VE TARİH BİLİNCİ SORUNU
Gadamer and the Problem of Historical Consciousness [Feysel Taşçıer ] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

FROM AN ANALYSIS OF THE NOTION OF ORGANIZATION TO LIMITS ON CONCEPTUAL DIVERSITY
Bir Düzenleme Nosyonu Analizinden Kavramsal Çeşitliliğin Sınırlarına[Terence Rajivan Edward] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

AMARTYA SEN: ADALETE KÜRESEL BİR BAKIŞ
Amartya Sen: A Global View To Justice [Serpil Durğun] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

DAYANIŞMANIN KOZMOLOJİSİ: WHITEHEAD İLE DENEYİMİN POTANSİYEL DOĞASI ÜSTÜNE BİR DENEME
Cosmology of Solidarity: An Essay on Thepotential Nature of Experience with Whitehead[Sercan Çalcı] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

KANT VE METAFİZİK PROBLEM
Kant und Das Problem Der Metaphysik [Martin Heidegger] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

ÖLÜM SORUSU
DIE FRAGE NACH DEM TODE [Otto Friedrich Bollnow] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

HUKUKUN MEŞRUİYET SINAVI: RONALD DWORKIN’İN SİVİL İTAATSİZLİK YORUMU
The Legitimacy Test of Law: Ronald Dworkin’s Interpretation of Civil Disobedience [Murat Satıcı] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

EMPATHY VS. EVIDENCE IN RHETORICAL SPEECH: CONTRASTIVE CULTURAL STUDIES IN ‘EMPATHY’ AS FRAMEWORK OF SPEECH COMMUNICATION AND ITS TRADITION IN CULTURAL HISTORY
Retorik Konuşmada Empatiye Karşı Kanıt: Sesli İletişimin Çerçevesi Olarak ‘Empati’ Ve Onun Kültürel Tarihteki Geleneği Üzerine Karşılaştırmalı Kültürel Çalışmalar [Fee-Alexandra Haase] More >>

ISSUE 5(2) July 2012 (11.19.2012, Mon)

Descriptive Metaphysics, Revisionary Metaphysics, Anti-Metaphysics
Betimsel Metafizik, Revizyonist Metafizik, Anti-Metafizik [Terence Rajivan Edward] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com