ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
September 21, 2020 Monday  

ARCHIVE
ISSUE 7(2) July 2014 (11.17.2014, Mon)

Etek ve Erkek
Skirt and Men [Kami EMİRHAN] More >>

ISSUE 7(2) July 2014 (11.17.2014, Mon)

Nicolai Hartmann’ın Yeni Ontolojisinde Varlık ve Değer İlişkisi
Between Exıstence and Value in N. Hartmann’ New Ontology [Vedat ÇELEBİ] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

MICRO-FASCISM: PEDAGOGY (OF ART) AND THE SCENE OF ITS POLITICS
Mikro-Faşizm: (Sanat) Pedagoji(si) ve Onun Politika Sahnesi [Çağrı Kasap] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

ETİK SÜBJEKTİVİZMİN FELSEFİ TEMELLERİ ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA
An Inquiry on the Philosophical Foundations of Ethical Subjectivism [Kurtul Gülenç] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

DEFERENTIALISM AND THE TERRITORY OF PHILOSOPHY
İtaatçilik ve Felsefenin Kendi Alanı [Terence Rajivan Edward] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

MUTLAK UZAY-İLISKISEL UZAY TARTISMALARI BAGLAMINDA KANT’IN UZAY KAVRAYISI
Kant’s Conception of Space in the Context of Absolute and Relational Space Debates [Umut Morkoç] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

DELEUZE ve DİYALEKTİĞİN RADİKAL ELEŞTİRİSİ
Deleuze and the Radical Critique of Dialectic [Sercan Çalcı] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

HEGEL VE DERRİDA TARTIŞMASI: GERÇEK BÜTÜN MÜ?
Hegel- Derrida Debate: Is Reality Whole? [Emine Yasemin Şenyurt] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

HEIDEGGER, GOD(s), DANGER and the EARTHLY SALVATION
Heidegger, Tanrı(lar), Tehlike ve Dünyevi Kurtuluş [Musa Duman] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ETİK VE EPİSTEMOLOJİK TEMELLERİ
The Ethical and Epistemological Foundations of Civil Society Organizations [Yavuz Adugit] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

ORTAK BİR DÜNYA DENEYİMİ: HİKÂYE ANLATICISI
A Common World Experience: The Storytelling [Özcan Yılmaz Sütcü] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

TEORİ VE PRATİK ARASINDA ARİSTOTELES ÜZERİNE
On Aristotle Between Theory and Practice [Murat Satıcı] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

A CHALLENGE TO SOCIAL CONSTRUCTIVISM ABOUT SCIENCE
Bilimde Sosyal Yapısalcılığa Bir Meydan Okuma [Terence Rajivan Edward] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

THE CONCEPT OF PLEASURE: PLATO versus GREEK’S MANNER OF LIFE
Haz Kavramı: Yunan Yaşam Biçimine Karşı Platon [Aysun Aydın] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

AN ANSWER TO THE PROBLEM of ANTHROPOCENTRISM: DEEP ECOLOGY and ITS ETHICAL DIMENSIONS
İnsanmerkezcilik Sorununa Bir Yanıt: Derin Ekoloji ve Etik Boyutları [Songül Köse] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

TARİHSEL MATERYALİZM’DE DİYALEKTİK VE BELİRLENİMCİLİK
Dialectic and Determinism in the Historical Materialism [Şahin Özçınar] More >>

ISSUE 6(2) July 2013 (09.16.2013, Mon)

BİR YAZGI OLARAK KAYGI
Anxiety as a Destiny [Erdem Çiftci] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

REKLAMDA NOSTALJİK UNSURLAR: KİMLİK VAADİ VE ANLAMIN TÜKETİMİ
Nostalgic elements in advertising : Promise of the identity and the consumption of meaning [Merih Taşkaya] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ’NİN GÜNÜMÜZ TÜRK SİNEMASINA YANSIMALARI: BORNOVA BORNOVA VE ÇOĞUNLUK FİLM ÖRNEKLERİYLE
Social Repercussions of the Military Coup of September 12th on Turkish Cinema: An Evaluation on “Bornova Bornova” and “Çoğunluk” [Emine Uçar İlbuğa] More >>

ISSUE 6(1) January 2013 (04.18.2013, Thu)

GADAMER VE TARİH BİLİNCİ SORUNU
Gadamer and the Problem of Historical Consciousness [Feysel Taşçıer ] More >>

... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com