ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
September 21, 2020 Monday  

ARCHIVE
ISSUE 9(1) January 2016 (02.24.2016, Wed)

19. YÜZYIL TÜRK KADIN GİYİMİNDE AVRUPA MODASININ ETKİLERİ- BEDENLE YÜZLEŞME
Influences of European Fashion on Dresses of 19th Century Turkish Women – Confronting the Body [Yüksel Şahin] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.23.2016, Tue)

TRANSANDANTAL METAFİZİĞİN OLANAĞI: KANT VE WITTGENSTEIN
Kant and Wittgenstein on the Possibility of a Transcendental Metaphysics [Cengiz İskender Özkan] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.22.2016, Mon)

SINIRLANDIRMA AYRACI ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN BİLGİKURAMSAL ÇALIŞMALAR OLARAK NEO-POZİTİVİZM VE BİLİMSEL FELSEFE
Neo-Positivism and Scientific Philosophy as the Study of Demarcation Criterion in Theory of Knowledge [Ömer Anlı] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.21.2016, Sun)

LİBERALİZM VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA CHARLES TAYLOR’IN TANINMA POLİTİKASI
Charles Taylor’s Politics of Recognition in Context of Liberalism and Multiculturalism [Murat Satıcı] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.20.2016, Sat)

J. R. SEARLE VE ÇİN ODASI ARGÜMANI
J. R. Searle and the Chinese Room Argument [Ferhat Onur] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.19.2016, Fri)

Aristoteles’te Bir Teleia Arete Olarak Kişide Adalet: Pleoneksia’nın Neliği; İsteyerek- İstemeyerek Yapılan Eylemler
The Justice in Aristotle as One’s Teleia Arete: The Whatness of Pleoneksia; Willingness and Unwillingness in Actions [Lale Levin Basut] More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

Is Plato’s True Rhetoric True Enough? Gorgias, Phaedrus and the Protreptic Rhetoric of Republic
Platon’un Doğru Retoriği Yeterince Doğru mu? Georgias, Phaedrus ve Devlet’in ‘Protreptik’ Retoriği [Argun Abrek CANBOLAT] More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

Demokrasi ve Kriz Deneyimi
Democracy and the experience of crisis [Emre ŞAN] More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

Hegel ve Nietzsche’nin Tarih Anlayışlarında “Büyük Karakterler”in Yeri
The Place of Historical Characters in Hegel and Nietzsche’s Conceptions of History [Haluk AŞAR] More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

ÇAĞDAŞ DÜNYADA İKİ KÜLTÜR KÜLTÜRSÜZLÜĞÜNÜ AŞMAK
Overcoming the Culturelessness of the Two Cultures in the Contemporary World [Metin BAL] More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

FELSEFE VE NÖROBİYOLOJİDE BİR PROBLEM OLARAK BENLİK
The Self as a Problem in Philosophy and Neurobiology [John R. SEARLE] Çev. Necip Çetin More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

YENİ YÜZYILDA FELSEFE
Philosophy in a New Century [John R. SEARLE] Çev. Senem Önal More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

MİMARLIK VE FELSEFE: ÇAĞDAŞ FİLOZOFLARIN MİMARLIĞI YENİDEN DÜŞÜNMESİ
Architecture And Philosophy: Contemporary Philosophers’ Revisit of Architecture [Yusuf ORNEK] More >>

ISSUE 8(1) January 2015 (04.6.2015, Mon)

İNSAN BİLİMLERİ VE POZİTİVİZM ARASINDAKİ GERİLİM
The Tension Between Human Sciences And Positivism [Cengiz Mesut TOSUN] More >>

ISSUE 8(1) January 2015 (04.5.2015, Sun)

IDEOLOGICAL FREEDOM AND THE RESULTING AXIOLOGICAL TENSION
İdeolojik Özgürlük ve Ucundaki Aksiyolojik Gerilim [Murat ARICI] More >>

ISSUE 8(1) January 2015 (04.4.2015, Sat)

BİR “PARRHESIA” OLARAK GEZİ PARKI
Gezi Uprising as an Instance of Parrhesia [Nazile KALAYCI] More >>

ISSUE 8(1) January 2015 (04.2.2015, Thu)

ARİSTOTELES'TEN HEİDEGGER'E VARLIĞIN ÇOK ANLAMLILIĞI ve PRATİK BAĞLAMDAKİ ÖNEMİ
The Manifold Meaning of Being from Aristotle to Heidegger And Its Importance in the Practical Context [Özlem DUVA] More >>

ISSUE 8(1) January 2015 (04.1.2015, Wed)

Alain Badiou’nun Çokluk Ontolojisi
Alain Badiou’s Ontology of Multiplicity [Savaş ERGÜL] More >>

ISSUE 7(2) July 2014 (11.17.2014, Mon)

Walter Benjamin’de “Zamansal Deneyim” ve Gündelik Hayatın Tarihsel Parıltıları
Temporal Experience and Historical Illuminations of Everyday Life in Walter Benjamin [Adem YILDIRIM] More >>

ISSUE 7(2) July 2014 (11.17.2014, Mon)

Partick Slattery’nin Curriculum Development in the Postmodern Era Başlıklı Kitabını Şiir ve Görsellerle Okumak
Reading Partick Slattery’s Curriculum Development in the Postmodern Era with Poems and Visuals [Arda ARIKAN] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com