ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
June 4, 2020 Thursday  

ARCHIVE
ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

Hegel ve Nietzsche’nin Tarih Anlayışlarında “Büyük Karakterler”in Yeri
The Place of Historical Characters in Hegel and Nietzsche’s Conceptions of History [Haluk AŞAR] More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

ÇAĞDAŞ DÜNYADA İKİ KÜLTÜR KÜLTÜRSÜZLÜĞÜNÜ AŞMAK
Overcoming the Culturelessness of the Two Cultures in the Contemporary World [Metin BAL] More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

FELSEFE VE NÖROBİYOLOJİDE BİR PROBLEM OLARAK BENLİK
The Self as a Problem in Philosophy and Neurobiology [John R. SEARLE] Çev. Necip Çetin More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

YENİ YÜZYILDA FELSEFE
Philosophy in a New Century [John R. SEARLE] Çev. Senem Önal More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

MİMARLIK VE FELSEFE: ÇAĞDAŞ FİLOZOFLARIN MİMARLIĞI YENİDEN DÜŞÜNMESİ
Architecture And Philosophy: Contemporary Philosophers’ Revisit of Architecture [Yusuf ORNEK] More >>

ISSUE 8(1) January 2015 (04.6.2015, Mon)

İNSAN BİLİMLERİ VE POZİTİVİZM ARASINDAKİ GERİLİM
The Tension Between Human Sciences And Positivism [Cengiz Mesut TOSUN] More >>

ISSUE 8(1) January 2015 (04.5.2015, Sun)

IDEOLOGICAL FREEDOM AND THE RESULTING AXIOLOGICAL TENSION
İdeolojik Özgürlük ve Ucundaki Aksiyolojik Gerilim [Murat ARICI] More >>

ISSUE 8(1) January 2015 (04.4.2015, Sat)

BİR “PARRHESIA” OLARAK GEZİ PARKI
Gezi Uprising as an Instance of Parrhesia [Nazile KALAYCI] More >>

ISSUE 8(1) January 2015 (04.2.2015, Thu)

ARİSTOTELES'TEN HEİDEGGER'E VARLIĞIN ÇOK ANLAMLILIĞI ve PRATİK BAĞLAMDAKİ ÖNEMİ
The Manifold Meaning of Being from Aristotle to Heidegger And Its Importance in the Practical Context [Özlem DUVA] More >>

ISSUE 8(1) January 2015 (04.1.2015, Wed)

Alain Badiou’nun Çokluk Ontolojisi
Alain Badiou’s Ontology of Multiplicity [Savaş ERGÜL] More >>

ISSUE 7(2) July 2014 (11.17.2014, Mon)

Walter Benjamin’de “Zamansal Deneyim” ve Gündelik Hayatın Tarihsel Parıltıları
Temporal Experience and Historical Illuminations of Everyday Life in Walter Benjamin [Adem YILDIRIM] More >>

ISSUE 7(2) July 2014 (11.17.2014, Mon)

Partick Slattery’nin Curriculum Development in the Postmodern Era Başlıklı Kitabını Şiir ve Görsellerle Okumak
Reading Partick Slattery’s Curriculum Development in the Postmodern Era with Poems and Visuals [Arda ARIKAN] More >>

ISSUE 7(2) July 2014 (11.17.2014, Mon)

Etek ve Erkek
Skirt and Men [Kami EMİRHAN] More >>

ISSUE 7(2) July 2014 (11.17.2014, Mon)

Nicolai Hartmann’ın Yeni Ontolojisinde Varlık ve Değer İlişkisi
Between Exıstence and Value in N. Hartmann’ New Ontology [Vedat ÇELEBİ] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

MICRO-FASCISM: PEDAGOGY (OF ART) AND THE SCENE OF ITS POLITICS
Mikro-Faşizm: (Sanat) Pedagoji(si) ve Onun Politika Sahnesi [Çağrı Kasap] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

ETİK SÜBJEKTİVİZMİN FELSEFİ TEMELLERİ ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA
An Inquiry on the Philosophical Foundations of Ethical Subjectivism [Kurtul Gülenç] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

DEFERENTIALISM AND THE TERRITORY OF PHILOSOPHY
İtaatçilik ve Felsefenin Kendi Alanı [Terence Rajivan Edward] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

MUTLAK UZAY-İLISKISEL UZAY TARTISMALARI BAGLAMINDA KANT’IN UZAY KAVRAYISI
Kant’s Conception of Space in the Context of Absolute and Relational Space Debates [Umut Morkoç] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

DELEUZE ve DİYALEKTİĞİN RADİKAL ELEŞTİRİSİ
Deleuze and the Radical Critique of Dialectic [Sercan Çalcı] More >>

ISSUE 7(1) January 2014 (05.16.2014, Fri)

HEGEL VE DERRİDA TARTIŞMASI: GERÇEK BÜTÜN MÜ?
Hegel- Derrida Debate: Is Reality Whole? [Emine Yasemin Şenyurt] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com