ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
June 4, 2020 Thursday  

ARCHIVE
ISSUE 9(2) July 2016 (10.2.2016, Sun)

DELEUZE VE EDEBİYAT: SINIRLARIN ÖTESİNE GEÇMEK
Deleuze and Literature: Going Beyond Limitations [Özcan Yılmaz Sütcü] More >>

ISSUE 9(2) July 2016 (10.2.2016, Sun)

Experience and Free Will
Deneyim ve Özgür İstenç [Pakize Arıkan Sandıkçıoğlu] More >>

ISSUE 9(2) July 2016 (10.2.2016, Sun)

ERNEST SOSA VE GETTİER PROBLEMİ
Ernest Sosa and the Problem of Gettier [Kemal Batak] More >>

ISSUE 9(2) July 2016 (10.2.2016, Sun)

TROTSKY VE VAHŞİ ORKİDELER
Trotsky and the Wild Orchids [Richard Rorty] More >>

ISSUE 9(2) July 2016 (10.2.2016, Sun)

KÜLTÜREL MARKSİZM VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
Cultural Marxism and Cultural Studies [Douglas KELLNER] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (03.2.2016, Wed)

LIBERTY AND EQUALITY: MUTUALLY EXCLUSIVES?
Özgürlük ve Eşitlik: Birbirini Dışlar mı ? [Hüseyin Fırat Şenol] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (03.1.2016, Tue)

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF “PSYCHĒ” IN PRE-SOCRATIC PHILOSOPHY
Sokrates Öncesi Felsefede “Ruh (Psyche)” Kavramının Evrimi [Ahmet Emre Demirci] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.29.2016, Mon)

SOSYAL BİLİMLERDE DUYGULANIMSAL DÖNÜŞÜN FELSEFİ ARKA PLANINDAN BAKARAK DUYGULANIMI ANLAMAK
Understanding Affect From the Perspective of Philosophical Background of the Affective Turn in Social Sciences [Ayşe Uslu Özer] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.28.2016, Sun)

Judith Butler'ın Kimlik ve Siyaset Anlayışı
Judith Butler's Conception of Identity and Politics [Ezgi Demir Oralgül] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.27.2016, Sat)

Zaman Fenomenolojisinin Sıfır Noktasına Doğru
Towards the Zero Point of the Phenomenology of Time[Mesut Keskin] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.26.2016, Fri)

David Hume’un Kozmolojik Argüman Eleştirisi
Hume’s Critique of the Cosmological Argument[Soner Soysal] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.25.2016, Thu)

OTONOMİ SORUNU: ELEŞTİREL MESAFE VE DÜŞÜNÜM
The Problem of Autonomy: Critical Distance and Reflection [Hakan Çörekçioğlu] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.24.2016, Wed)

19. YÜZYIL TÜRK KADIN GİYİMİNDE AVRUPA MODASININ ETKİLERİ- BEDENLE YÜZLEŞME
Influences of European Fashion on Dresses of 19th Century Turkish Women – Confronting the Body [Yüksel Şahin] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.23.2016, Tue)

TRANSANDANTAL METAFİZİĞİN OLANAĞI: KANT VE WITTGENSTEIN
Kant and Wittgenstein on the Possibility of a Transcendental Metaphysics [Cengiz İskender Özkan] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.22.2016, Mon)

SINIRLANDIRMA AYRACI ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN BİLGİKURAMSAL ÇALIŞMALAR OLARAK NEO-POZİTİVİZM VE BİLİMSEL FELSEFE
Neo-Positivism and Scientific Philosophy as the Study of Demarcation Criterion in Theory of Knowledge [Ömer Anlı] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.21.2016, Sun)

LİBERALİZM VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA CHARLES TAYLOR’IN TANINMA POLİTİKASI
Charles Taylor’s Politics of Recognition in Context of Liberalism and Multiculturalism [Murat Satıcı] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.20.2016, Sat)

J. R. SEARLE VE ÇİN ODASI ARGÜMANI
J. R. Searle and the Chinese Room Argument [Ferhat Onur] More >>

ISSUE 9(1) January 2016 (02.19.2016, Fri)

Aristoteles’te Bir Teleia Arete Olarak Kişide Adalet: Pleoneksia’nın Neliği; İsteyerek- İstemeyerek Yapılan Eylemler
The Justice in Aristotle as One’s Teleia Arete: The Whatness of Pleoneksia; Willingness and Unwillingness in Actions [Lale Levin Basut] More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

Is Plato’s True Rhetoric True Enough? Gorgias, Phaedrus and the Protreptic Rhetoric of Republic
Platon’un Doğru Retoriği Yeterince Doğru mu? Georgias, Phaedrus ve Devlet’in ‘Protreptik’ Retoriği [Argun Abrek CANBOLAT] More >>

ISSUE 8(2) July 2015 (09.18.2015, Fri)

Demokrasi ve Kriz Deneyimi
Democracy and the experience of crisis [Emre ŞAN] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com