ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
September 21, 2020 Monday  

ARCHIVE
ISSUE 11(1) January 2018 (02.14.2018, Wed)

QUEER KURAMA KATKILARI BAĞLAMINDA JUDITH BUTLER DÜŞÜNCESİ
The Idea of Judith Butler Within the Context of Contributions to Queer Theory [Erdinç KİNEŞÇİ] More >>

ISSUE 11(1) January 2018 (02.14.2018, Wed)

THINKING WITHIN THE ENCOUNTERS
Karşılaşmalar İçinden Düşünmek [Fikret KURT] More >>

ISSUE 11(1) January 2018 (02.14.2018, Wed)

HUSSERL’DE ÖZNELLİK VE DENEYİM
Subjectivity and Experience in Husserl [Gülşah NAMLI TÜRKMEN] More >>

ISSUE 11(1) January 2018 (02.14.2018, Wed)

K. HEGEL-MARX İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ALTHUSSER
Althusser within the Context of Hegel-Marx Relationship [Tuncay SAYGIN] More >>

ISSUE 11(1) January 2018 (02.14.2018, Wed)

K. ROUSSEAU'NUN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA STOA FELSEFESİNİN İZLERİ
Indications of Stoic Philosophy in Rousseau's World of Thought [Tezcan KAPLAN] More >>

ISSUE 11(1) January 2018 (02.14.2018, Wed)

K. MARX’IN FEUERBACHÇI HEGEL ELEŞTİRİSİ
K. Marx’s Feuerbachian Criticism of Hegel [Şahin ÖZÇINAR] More >>

ISSUE 11(1) January 2018 (02.13.2018, Tue)

FRANCIS BACON, JAN BAPTIST VAN HELMONT VE RASYONEL YÖNTEMİN SONUCU OLARAK İLK HAREKET ETTİRİCİ
Francis Bacon, Jan Baptist van Helmont and the Prime Mover as the Result of Rational Method [Ünsal ÇİMEN] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

THE LOBSTER: İNSANAT BAHÇESİ VEYA BURADA OLMANIN SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE
The Lobster: Human Zoo or About the Sociology of Being-Here [Mehmet Emin BALCI] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

FOUCAULT'NUN ANTİKÇAĞ ÇALIŞMALARINDA ETİK ÖZNENİN KURULUMU
The Establishment of Ethical Subject in Foucault’s Antiquity Studies [Cengiz Mesut TOSUN & Mehmet BERK] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

JUNGCU ÇAĞRIŞIMLARLA “KAHİN”
Kahin: A Reading in the Light of Jungian Connotations [Çetin BALANUYE] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

AGRICULTURAL EXCEPTIONALISM: A CONCEPTUAL DISCUSSION ON WAGE-LABOR PROCESSES IN TURKEY’S AGRICULTURE
Tarımsal Ayrıksıcılık: Türkiye Tarımında Ücretli Emek Süreçleri Üzerine Kavramsal Bir Tartışma [Elif S. Uyar-Mura] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

PSYCHOANALYSIS OF LITTLE HANS: DELEUZE AND GUATTARI’S CASE AGAINST FREUD
Küçük Hans’ın Psikanalizi: Deleuze ve Guattari’nin Freud’a İtirazları [Emre KOYUNCU] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

FELSEFE İLERLER Mİ?
Does Philosophy Progress? [Ercan SALGAR] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİ BAKIMINDAN BİLİMDE GEÇMİŞ VE GELECEK
Past and Future of Science, According to the Relation of Nature and Human [Ezgi Ece ÇELİK] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

GAZALİ’NİN DESCARTES’A OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE
On the Possible Influence of Al-Ghazali on Descartes [İlim Esra EREK] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI vs ONTOLOJİK KÖTÜLÜK: ARENDT VE JANKÉLÉVITCH’İ BİRLİKTE DÜŞÜNMEK
Banality of Evil vs Ontological Wickedness: Considering Arendt and Jankélévitch Together [Sengün Meltem ACAR] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

NESNEL FENOMENOLOJİ PROJESİ ARACILIĞIYLA THOMAS NAGEL, BİLİNCİ NESNEL BİR ŞEKİLDE AÇIKLAMAYA ÇALIŞIR
In Virtue of the Objective Phenomenology Project, Thomas Nagel Tries to Explain Consciousness in Objective Terms [Serdal TÜMKAYA ] More >>

ISSUE 10(1) January 2017 (03.13.2017, Mon)

BERNARD WILLIAMS’IN FAYDACI AHLAK ANLAYIŞINI ELEŞTİRİSİ
Bernard Williams’ Critique of Utilitarianism [Aykut Aytış ] More >>

ISSUE 10(1) January 2017 (03.2.2017, Thu)

‘ARCHE-WRITING’ and ‘DIFFÉRANCE’ and THEIR CRITICISM of the POLITICAL ECONOMY of WRITING
‘Arche-writing’ ve ‘Différance’ ve Yazının Politik Ekonomisini Eleştirileri [Çağrı Barış Kasap] More >>

ISSUE 10(1) January 2017 (02.28.2017, Tue)

FOUCAULTCU İKTİDAR TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ: LACANCI BİR MÜDAHALE
A Critique of the Foucaultian Theory of Power: A Lacanian Intervention [Efe Baştürk] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com