ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
June 4, 2020 Thursday  

ARCHIVE
ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

FOUCAULT'NUN ANTİKÇAĞ ÇALIŞMALARINDA ETİK ÖZNENİN KURULUMU
The Establishment of Ethical Subject in Foucault’s Antiquity Studies [Cengiz Mesut TOSUN & Mehmet BERK] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

JUNGCU ÇAĞRIŞIMLARLA “KAHİN”
Kahin: A Reading in the Light of Jungian Connotations [Çetin BALANUYE] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

AGRICULTURAL EXCEPTIONALISM: A CONCEPTUAL DISCUSSION ON WAGE-LABOR PROCESSES IN TURKEY’S AGRICULTURE
Tarımsal Ayrıksıcılık: Türkiye Tarımında Ücretli Emek Süreçleri Üzerine Kavramsal Bir Tartışma [Elif S. Uyar-Mura] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

PSYCHOANALYSIS OF LITTLE HANS: DELEUZE AND GUATTARI’S CASE AGAINST FREUD
Küçük Hans’ın Psikanalizi: Deleuze ve Guattari’nin Freud’a İtirazları [Emre KOYUNCU] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

FELSEFE İLERLER Mİ?
Does Philosophy Progress? [Ercan SALGAR] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİ BAKIMINDAN BİLİMDE GEÇMİŞ VE GELECEK
Past and Future of Science, According to the Relation of Nature and Human [Ezgi Ece ÇELİK] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

GAZALİ’NİN DESCARTES’A OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE
On the Possible Influence of Al-Ghazali on Descartes [İlim Esra EREK] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI vs ONTOLOJİK KÖTÜLÜK: ARENDT VE JANKÉLÉVITCH’İ BİRLİKTE DÜŞÜNMEK
Banality of Evil vs Ontological Wickedness: Considering Arendt and Jankélévitch Together [Sengün Meltem ACAR] More >>

ISSUE 10(2) July 2017 (07.24.2017, Mon)

NESNEL FENOMENOLOJİ PROJESİ ARACILIĞIYLA THOMAS NAGEL, BİLİNCİ NESNEL BİR ŞEKİLDE AÇIKLAMAYA ÇALIŞIR
In Virtue of the Objective Phenomenology Project, Thomas Nagel Tries to Explain Consciousness in Objective Terms [Serdal TÜMKAYA ] More >>

ISSUE 10(1) January 2017 (03.13.2017, Mon)

BERNARD WILLIAMS’IN FAYDACI AHLAK ANLAYIŞINI ELEŞTİRİSİ
Bernard Williams’ Critique of Utilitarianism [Aykut Aytış ] More >>

ISSUE 10(1) January 2017 (03.2.2017, Thu)

‘ARCHE-WRITING’ and ‘DIFFÉRANCE’ and THEIR CRITICISM of the POLITICAL ECONOMY of WRITING
‘Arche-writing’ ve ‘Différance’ ve Yazının Politik Ekonomisini Eleştirileri [Çağrı Barış Kasap] More >>

ISSUE 10(1) January 2017 (02.28.2017, Tue)

FOUCAULTCU İKTİDAR TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ: LACANCI BİR MÜDAHALE
A Critique of the Foucaultian Theory of Power: A Lacanian Intervention [Efe Baştürk] More >>

ISSUE 10(1) January 2017 (02.27.2017, Mon)

BERNARD WILLIAMS DÜŞÜNCESİNDE ANTİK GREKLER VE AHLAKİ İLERLEMECİLİK
Ancient Greeks and Moral Progrressivism in the Thinking of Bernard Williams [Sebile Başok Diş] More >>

ISSUE 10(1) January 2017 (02.26.2017, Sun)

ON THE POSSIBILITY OF A DIALOGUE: SYMMETRICAL or ASYMMETRICAL
Diyaloğun Olabilirliği Üzerine: Simetrik mi Asimetrik mi? [Songül Köse] More >>

ISSUE 10(1) January 2017 (02.25.2017, Sat)

ADORNO’DA YAŞAM VE “DOĞRU” YAŞAM
Adorno’s Concept of “Life” and the “Right” Life [Toros Güneş ESGÜN] More >>

ISSUE 10(1) January 2017 (02.24.2017, Fri)

BOŞ ADLAR ve DİL FELSEFESİNİN ONTOLOJİK YÜKÜ
Empty Names and The Ontological Burden of Philosophy of Language [Yavuz Recep BAŞOĞLU & Mehmet Taylan CÜYAZ] More >>

ISSUE 9(2) July 2016 (10.3.2016, Mon)

TIMAIOS DİYALOĞUNUN ETİK-POLİTİK OKUMASI?
Ethical-Political Reading of Timaios Dialouge [Adnan Akan] More >>

ISSUE 9(2) July 2016 (10.2.2016, Sun)

Tarih ve Toplum Bağlamında Benjamin’in Eleştirel Teori’deki Yeri
Benjamin’s Role in Critical Theory in the Context of History and Society [Erdal İşbir] More >>

ISSUE 9(2) July 2016 (10.2.2016, Sun)

FEMİNİST ANTROPOLOJİNİN TARİHSEL SÜRECİ ÜZERİNDEN AYNILIK VE FARKLILIK KAVRAMLARI
The Concepts of Sameness and Difference in the History of Feminist Anthropology [Gözde Aynur Mirza] More >>

ISSUE 9(2) July 2016 (10.2.2016, Sun)

HERBERT MARCUSE AND ERNST BLOCH: CRITICAL DIALOGUES WITH FREUD ON MEMORY AND ART
Herbert Marcuse ve Ernst Bloch: Bellek ve Sanat Üzerine Freud ile Eleştirel Diyaloglar [Nina Cemiloğlu] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com