ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
June 4, 2020 Thursday  

ARCHIVE
ISSUE 1(2) October 2008 (10.21.2008, Tue)

YENİ SOSYAL HAREKETLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE EŞCİNSEL HAREKET
THE GAY MOVEMENT IN TURKEY IN THE CONTEXT OF THE NEW SOCIAL MOVEMENTS [Cihan ERTAN] More >>

ISSUE 1(2) October 2008 (10.21.2008, Tue)

TEORİK ÇERÇEVEDE SUÇ
CRIME WITHIN THE THEORETICAL FRAMEWORK [Senem BURKAY] More >>

ISSUE 1(2) October 2008 (10.21.2008, Tue)

EROS IN MARCUSE: LIBERATING OR TO BE LIBERATED?
MARCUSE'DA ARZU: ÖZGÜRLEŞTİRİCİ Mİ, ÖZGÜR BIRAKILMAYA MUHTAÇ MI? [Çetin BALANUYE] More >>

ISSUE 1(2) October 2008 (10.21.2008, Tue)

YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ
THE GLOBALIZATION OF POVERTY [Begüm KÖSE] More >>

ISSUE 1(2) October 2008 (10.21.2008, Tue)

HEGEL’DE DÜŞÜNÜMSEL BİLİNCİN PEKİNLİK YANILSAMASI VE KURGUSAL ÖZNE
THE ILLUSION OF CERTAINITY OF THE REFLECTIVE CONSCIOUSNESS IN HEGEL AND THE FICTIONAL SUBJECT [Şahin ÖZÇINAR] More >>

ISSUE 1(1) July 2008 (07.1.2008, Tue)

YUNUS EMRE BEYİTİNDE DOSTLARIN KARŞILAŞMASI ÜSTÜNE BİR DENEME
AN ESSAY ON THE CONFRONTATION OF FRIENDS [Ahmet İNAM] More >>

ISSUE 1(1) July 2008 (06.30.2008, Mon)

SCHELLING’İN KANT ELEŞTİRİSİ
THE SCHELLING'S CRITIGUE OF KANT [Ogün UREK] More >>

ISSUE 1(1) July 2008 (06.30.2008, Mon)

NIETZSCHE’YE GÖRE SANAT VE “TRAGEDYANIN DOĞUŞU”
ART ACCORDING TO NIETZSCHE AND "THE BIRTH OF TRAGEDY" [Banu TÜMKAYA] More >>

ISSUE 1(1) July 2008 (06.30.2008, Mon)

HEGEMONIC MASCULINITY AND HOMOSEXUALITY: SOME REFLECTIONS ON TURKEY
TAHAKKÜMCÜ ERKEKLİK VE EŞCİNSELLİK: TÜRKİYE ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNÜMLER [Cihan ERTAN] More >>

ISSUE 1(1) July 2008 (06.30.2008, Mon)

KÜRESELLEŞME VE FUTBOLDAKİ DÖNÜŞÜM
GLOBALIZATION AND THE TRANSFORMATION OF FOOTBALL [Cihan AKKAYA] More >>

ISSUE 1(1) July 2008 (06.30.2008, Mon)

HANS-GEORG GADAMER’İN ARDINDAN
AFTER HANS - GEORG GADAMER [Arslan TOPAKKAYA] More >>

ISSUE 1(1) July 2008 (06.30.2008, Mon)

FELSEFİ BEDENDEN SOSYOLOJİK BEDENE
FROM THE PHILOSOPHICAL BODY TO THE SOCIOLOGICAL BODY [Meral Gülkaya TİMURTÜRKAN] More >>

ISSUE 1(1) July 2008 (06.30.2008, Mon)

DESCARTES FELSEFESİNDE ÖZNENİN EPİSTEMOLOJİK OLARAK KONUMLANDIRILIŞI
THE EPISTEMOLOGICALLY PLACEMENT OF SUBJECT IN THE PHILOSOPHY OF DESCARTES [Naciye ATIŞ] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com