ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARTICLE
January 25, 2021 Monday  

(01.26.2020, Sun)
BİLİM TARİHİNDE KADINLARIN TEMSİLİ: ROSALİND FRANKLİN ÖRNEĞİ
Representation of Women in History of Science: The Case of Rosalind Franklin [Mehmet Cem KAMÖZÜT]
ÖZET
Tarihin nesnel olarak yazılamayacağının fark edilmesinin ardından bilim tarihi yazımında da bazı dönüşümler olmuştur.  Bu değişiklikler genellikle olumlu olsa da bazı tarih yazımı tartışmaları bilim tarihi metinlerine yeterince yansımamıştır.  Bu yazıda Rosalind Franklin örneği üzerinden kadın bilimcilerin bilim tarihinde nasıl ele alındığını tartıştım.  Kadınlara bilim tarihinde hak ettikleri yeri verme çabamız sırasında bilim tarihçileri olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini ele aldım. Özellikle vurguladığım noktalar bilimsel araştırma biçimlerinin doğru yansıtılması, kurumsal ayrımcılıkların üstünün örtülmesinden kaçınılması ve ele alınan figürün bilime katkısının açıkça yazılması oldu.  Yazıda Franklin hakkındaki literatüre bir katkı sunmayı amaçladım ancak daha da önemlisi Franklin başta olmak üzere kadın bilimciler hakkındaki metinlerde sık yapılan hatalara işaret etmek istedim.
 
Anahtar Sözcükler: Bilim tarihi yazımı, Rosalind Franklin, Fotoğraf 51, DNA’nın keşfi, anakronizm. 
 
ABSTRACT
Following the realization that history cannot be written objectively, there have been some transformations in the historiography of science.  Although these changes are generally positive, some historiography debates have not been adequately reflected in historical texts on science.  In this article, I discussed how women scientists are represented in the history of science through the case of Rosalind Franklin.  In our effort to give women the place they deserve in the history of science, I have discussed what should we pay attention to as historians of science.  My particular emphasis was on reflecting the structure of scientific research correctly, avoiding covering institutional discrimination and clearly writing the contribution of the figure discussed to science. I intend to make a contribution to the literature on Franklin, but more importantly, I tried to point out some common mistakes in texts about women scientists, especially Franklin.
 
Keywords: Historiography of science, Rosalind Franklin, Photograph 51, Discovery of DNA, anachronism.   
Related Document
(CemKamozut Pdf.pdf, 600 KB)
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com