ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARTICLE
September 29, 2020 Tuesday  

(07.30.2019, Tue)
THE SURPRISE EXAM PARADOX: A NOTE ON FORMULATING IT AND A SOLUTION TO IT
Sürpriz Sınav Paradoksu: Paradoksun Formülasyon ve Bir Çözümüne İlişkin Not [Terence Rajivan EDWARD]
ABSTRACT

Some formulations of the surprise paradox involve a pair of unnecessary and controversial assumptions. After casting doubt on these assumptions, I propose a solution to the paradox.
 
Keywords: Surprise exam, paradox, assumptions, hypothetical student, ruling-out principle.


ÖZET

Sürpriz paradoksunun bazı çözümlemeleri, gereksiz ve tartışmalı bir dizi varsayım içerir. Bu çalışmada, bu varsayımları kuşkucu bir gözle irdeledikten sonra sözü edilen paradokslara bir çözüm önerisi geliştirilmektedir.
 
Anahtar Sözcükler: Sürpriz sınav, paradox, varsayımlar, varsayımsal öğrenci, kural dışı bırakma ilkesi.
Related Document
(Ethos 25 Trrnc-Surprise.pdf, 500 KB)
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com