ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARTICLE
January 25, 2021 Monday  

(02.22.2019, Fri)
“YARATILIŞ”IN SIRRI YA DA KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNDE KOLEKSİYONCU VESAYETİ
The Mystery of “Genesis” or The Wardship of Art Collector in Culture Industry [Oğuz HAŞLAKOĞLU]
ÖZET Makale Osman Hamdi’nin “Mihrap” olarak Bilinen “Yaradılış” adlı eserini, tarihsel, kültürel ve bireysel katmanlara ayıran ikonolojik ve ikongrafik bir okuma yöntemine tâbi tuttuktan sonra eserin koleksiyoncu vesayetinde kültür endüstrisi bağlamındaki durumunu ele alıyor. Sanat ve toplum ilişkilerini doğrudan engelleyici bir esas taşıyan kültür endüstrisi ve koleksiyoncu vesayeti çeşitli açılardan teşhir edilmeye çalışıldıktan sonra örneğin sansürün nasıl kendiliğinden doğallaştığını göstererek bunun toplumsallaşmayı engelleyen yanı vurgulanıyor. Anahtar Sözcükler: Osman Hamdi Bey, ikonoloji, ikonografi, kültür endüstrisi, kapitalizm ve sanat. ABSTRACT Present essay focuses on the painting by Osman Hamdi Bey called “Genesis” later known unbeknownst as “Mihrap”. An possible interpretation of the painting is offered in terms of icological and icographical aspects which classifies according to the historical, cultural individual stratas. Afterwards the work is taken up within the context of culture industry in so far the wardship of art collector is concerned. Exposing the under development effects of this on the realtionship of art and society in its differing aspects, the essay emphasises the role of censorship in art in its naturalising role. Keywords: Osman Hamdi Bey, iconology, icongraphy, culture industry, capitalism and art.
Related Document
(Ogz-Hslk.pdf, 545 KB)
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com