ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARTICLE
January 25, 2021 Monday  

(03.4.2019, Mon)
Diyalektik Hukuk Felsefesinde Ekoloji ve Konvansiyon
Ecology and Convention in the Dialectic Philosphy of Law [Cüneyt UYSAL]
ÖZET

Hukukun denge durumuna gelme halinin sıklığının(frekansının), hukukun varlığı ve geçerliliği yönünden önemli destek noktası olduğu önerilerek serimlenmiştir.

Liberal hukuk, saf haliyle dogmatik idealizmdir. Liberal hukuk dogmatik idealizminin kaynağını liberalizmden ve piyasa mekanizmalarından alır. Konvansiyon(uzlaşma), liberal hukuk sisteminin temel meşrulaştırma aracı olmakla birlikte hukuk normu alanı içerisinde kalan ekolojik faktörler ikinci temel meşrulaştırma aracı olarak önerilmektedir.

Hukuk felsefesinde eleştirel aklı öne çıkaran diyalektik ile konumlandırma bağlamlarını açıklamak makalenin konularından birini oluşturmaktadır.

Makale esas itibariyle metodolojik meşrulaştırma araçları yönünden liberal hukuk sistemini açıklamaya yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Makalenin hukuk sistemlerini diyalektik felsefe yönünden karşılaştırmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
 
Anahtar Sözcükler: NEkoloji, entropi, kaos, konvansiyon, diyalektik, konumlandırma, meşrulaştırma, hukuk normu.   

ABSTRACT

It has been suggested that the frequency of the law to come to the equilibrium state can be an important support point in terms of the existence and validity of the law.
Liberal law is dogmatic idealism in its pure state. Liberal law derives the source of dogmatic idealism from liberalism and market mechanisms. Convention (reconciliation), along with being a basic legitimization tool of liberal legal system, ecological factors which are within the scope of legal norm are proposed as the second fundamental justification means.
It is one of the subjects of the article to explain the contexts of dialectics and positioning that emphasize critical thinking in legal philosophy.
The article is mainly designed to help explain the liberal legal system in terms of methodological justification tools. The article is thought to help compare legal systems in terms of dialectical philosophy.
 

Keywords: Ecology, entropy, chaos, convention, dialectics, positioning, justification, legal norm.


Related Document
(cnyt-diyalektik son x.pdf, 665 KB)
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com