ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(19.08.2011, Cum)
THEORY-LADEN EXPERIENCE AND ILLUSIONS
Kuram Güdümlü Deneyim ve Yanılsamalar [Terence Rajivan Edward]

Abstract


The persistence of certain illusions has been used to argue that some theories cannot affect our perceptual experiences.  Learning that one of these illusions is an illusion involves accepting theories.  Nevertheless, the illusion does not go away.  It seems then that these theories cannot affect our perceptual experiences.  This paper contests an assumption of this argument: that the only way in which our perceptions can be affected by holding these theories is by the illusion going away.

Keywords: perception, theory-laden experience, theory, illusions, Müller-Lyer illusion, informationally-encapsulated.


ÖZET


Belirli yanılsamaların devamlılığı, bazı kuramların anlamayla ilgili deneyimlermizi etkileyemeyeceklerini tartışmak için kullanılmıştır.  Bu yanılsamalardan biri olan öğrenme, kabullenme kuramlarını içeren bir yanılsamadır.  Buna rağmen yanılsama ortadan kalkmaz.  O zaman bu kuramlar anlamayla ilgili deneyimlerimizi etkilemezmiş gibi görünürler. Bu makale, bu savın bir varsayımı olan şu düşünceye karşı çıkmaktadır: algılarımızın bu kuramların korunması yoluyla etkilenebileceği tek yol yanılsamanın ortadan kalkmasıdır.

Anahtar Sözcükler: algı, teori-yüklü deneyim, kuram, yanılsama, Müller-Lyer yanılsaması, bilgi sarmallı.

İlgili Doküman
(Theory.pdf, 182 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com