ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(21.08.2011, Paz)
PLATON’DA “RETORİK” KAVRAMI
Plato's Concept of Rhetoric [Türkan Fırıncı]

ÖZET                        

Platon’un retorik kavramı, önemli diyaloglarından olan Gorgias, Phaidros ve Devlet eserleri temele alınarak anlamı ve kullanımı bakımından çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu yazının temel amacı retorik kavramının anlamını, Platon’un bu kavramın yerine kullandığı diğer kavramları araştırarak ve zıt anlamlılarını göstererek belirlemektir. Böylece, Platon’un diyaloglarında kullandığı “retorik” kavramı, kimi diyaloglarında farklı türden kullanımlarıyla karşımıza çıksa da, en temelde “diyalektiğin” benzeri olarak, bu ikisi de ikna etme sanatı olarak anlaşılır. Son olarak Platon’un retorik kavramının farklı anlamları tartışılmaktadır.

 

Anahtar Sözcükler: retorik, Gorgias, Phaidros, Devlet, karşılıklı konuşma, konuşma sanatı, söylev sanatı, tartışma, çekişme.

 

 

ABSTRACT

Plato’s concept of rhetoric is tried to be analyzed in terms of its meaning and usage through following his important work on dialogues as expressed in “Gorgias”, “Phaidros” and “Republic”.  The main aim of this study is to discuss the concept’s meaning by searching some synonymous concepts that Plato used in place of it while showing its antonyms as well.  Thus, while the concept of rhetoric in Plato’s work is understood as a relative concept of dialectics in general, it is also defined as an art of persuasion.  Finally, some different meanings and usages of Plato’s concept of rhetoric are further interrogated.

Keywords: rhetoric, Gorgias, Phaidros, Republic, conversation, speech art, discourse art, discussion, disputation.

 

İlgili Doküman
(Platon.pdf, 246 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com