ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(23.08.2011, Sal)
PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL BASES OF APPLIED LINGUISTICS AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION
Uygulamalı Dilbilim ve İkinci Dil Ediniminin Felsefi ve Kuramsal Temelleri [Özkan Kırmızı]

ABSTRACT
This article aims at delineating the bonds between applied linguistics (AL) and second language acquisition (SLA) research within a philosophical and theoretical framework. The article initially traces the philosophical and theoretical basis applied linguistics along with the birth of SLA research, and then draws connections between applied linguistics and SLA. To do this in detail, issues that are inherent in applied linguistics research are examined in detail and points of connection are highlighted. It is stated that second language acquisition is one of the most important areas of study for applied linguistics. The article also handles the relation between applied linguistics and language teaching. Finally, a comparison of applied linguistics and educational linguistics is undertaken.

Key words: applied linguistics, second language acquisition, language teaching.


ÖZET
Bu makalenin amacı uygulamalı dilbilim ve ikinci dil edinimi arasındaki bağlantıları felsefi ve teorik bir yapı çerçevesinde ele almaktır. Öncelikle makale, uygulamalı dilbilim ve ikinci dil edinimi araştırmalarının teorik ve felsefi başlangıcını açıklamakta ve daha sonra bu iki alan arasındaki bağlantı noktalarını belirlemektedir. Bunu detaylı olarak yapabilmek için uygulamalı dilbilimin kendine özgü araştırma konuları belirtilecek ve ikinci dil edinimi araştırmaları ile bağdaşan yönleri ele alınacaktır. Temelde ikici dil edinimi çalışmalarının uygulamalı dilbilim alanının en önemli çalışma konularından birisi olduğu vurgulanmaktadır. Makale ayrıca, uygulamalı dilbilim ile dil öğretimi arasındaki ilişkiyi de incelemektedir. Son olarak uygulamalı dilbilim ve eğitimsel dilbilimin dil öğretimi bağlamındaki etkileri tartışılmaktadır.

Anahtar sözcükler:  uygulamalı dilbilim, ikinci dil edinimi, dil öğretimi.

İlgili Doküman
(Linguistic.pdf, 222 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com