ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(24.08.2011, Çar)
LEARNING WEB - TOOL TO CONVIVIAL SOCIETY
Öğrenme Ağı: Samimi bir toplum için araç [Kirsi-Marja Saurén & Kaarina Määttä]

ABSTRACT

The aim of this article is to consider the power of education and possibilities on creating a new educational relationship – a learning web – leaning on Ivan Illich’s (1926 – 2002) thoughts.  This reflective article is especially based on his production from the 1970s and presents a systematic analysis of its school and society-related criticism and his idea of learning web.  Illich’s purpose is to show that new educational relationship is possible and it would simultaneously increase educational equality.  Illich’s production is a demand for the liberation of education, the preservation of autonomy, and increasing respect for independent research.

Keywords: Ivan Illich, school, learning, web, education, media.

ÖZET

Bu makalenin amacı, Ivan Illich’in (1926 – 2002) düşüncelerine dayanarak, yeni bir eğitimsel ilişki (öğrenme ağı) yaratmada eğitimin gücünü ve olanakları irdelemektir.  Bu yansıtıcı makale özellikle, Illich’in 1970’lerdeki üretimlerine dayanmakta ve okul ve toplum ilişkili eleştirisinin ve öğrenme ağı düşüncesinin sistematik bir incelemesini sunmaktadır.  Illich’in amacı yeni eğitimsel ilişkinin hem mümkün olduğunu hem de eş zamanlı olarak eğitimsel eşitliği artıracağını göstermektir.  Illich’in üretimi eğitim özgürlüğü, özerkliğin korunması ve bağımsız araştırmalara duyulan saygının artmasını talep etmektedir.

 

Anahtar söcükler: Ivan Illich, okul, öğrenme ağı, eğitim, medya.

 

 

 

İlgili Doküman
(Learning WEB.pdf, 307 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com