ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
24 Eylül 2021, Cuma  

(18.01.2011, Sal)
AŞKA ÖVGÜ
In Praise of Love [Erdem Çiftçi]

ÖZET

Antik Yunan düşünürlerince üzerine konuşulmaya pek değer görülmeyen aşk konusunu Platon Symposion’da, şaşırtıcı bir şekilde mitlerle zenginleştirilmiş bir diyalogda konu edinir. Bu makalede, aşk üzerine olan bir konuşmanın neden Sokrates’e bir övgüyle sona erdiği sorusu yanıtlanmaya çalışılırken esas olarak diyalogdaki aşk tanımı çözümlenip böylesi bir aşk tanımından bugüne kalanın ne olduğu değerlendirilecektir.

Anahtar sözcükler: aşk, arzu, güzellik.


ABSTRACT

In Symposium, a dialogue surprisingly enriched by myths, Plato deals with a topic that did not seem very significant to the Greek thinkers: love. In this article, in the course of trying to answer why a dialogue that starts with the praise of love ends with the praise of Socrates, I analyse the definition of love offered in Symposium and examine the question of what remains of such kind of love today.

Key words: love, desire, beauty.

İlgili Doküman
(ETHOS 8- ASK.pdf, 311 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com