ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
24 Eylül 2021, Cuma  

(18.01.2011, Sal)
THOMAS HOBBES’ AND JOHN LOCKE’S ACCOUNTS ON NATURAL RIGHTS
Thomas Hobbes ve John Locke’un Doğal Hak Anlayışları [Işıl Bayar Bravo]

ABSTRACT

The problems like what kind of rights people have over what, and when and how these rights can be defined as natural rights and should be protected have always been a discussion topic in the history of philosophy, and they are likely to remain so in the future. This paper presents the views of two philosophers who are seeking answers to these questions. According to Hobbes people have natural rights, but because they are not secured, there is always a state of war. In order to protect the rights and achieve sustainability of life, people need to abandon the state of nature and agree on a social contract.


One of the other important philosopher is Locke who believes that people certainly have natural rights. However, according to him, the state of nature does not necessarily mean a state of war. The state of war refers a situation before the social contract. After the contract is agreed to, natural rights are ensured to a certain extent. In the view of both philosophers, natural rights are guaranteed through reason. 

Key words: natural rights, state of nature, state of war, human nature, reason, social contract.


ÖZET

İnsanların neler üzerinde ne tür hakları olduğu, bu hakların nasıl ve ne zaman doğal hak olarak nitelenebileceği, nasıl ve neden korunmaları gerektiği konuları felsefe tarihinin tartışılagelmiş, öyle görünüyor ki, tartışılmaya devam edilecek konularındandır. Bu çalışmada bu sorulara yanıt önerisinde bulunan iki filozofun görüşlerine yer verilmiştir. Hobbes’a göre insanların doğal hakları vardır, ancak bunlar güvence altında olmadıklarından, her zaman bir savaş durumu (doğa durumu) vardır. Hakların korunması ve yaşamın devamlılığı için doğa durumundan çıkıp insanların birbirleriyle toplum sözleşmesi yapması gerekir.
Locke’a göre de insanların doğal hakları vardır. Ancak doğa durumu her zaman bir savaş durumuna karşılık gelmez. Savaş durumu, toplum sözleşmesi yapılmadan önceki durumu imler. Sözleşme yapıldıktan sonra, doğal haklar bir ölçüye kadar güvence altına alınmış olur.  Her iki filozof için de doğal haklara sahip olmanın teminatı akıldır.

Anahtar sözcükler: doğal hak, doğa durumu, savaş durumu, insan doğası, akıl, toplum sözleşmesi.

İlgili Doküman
(ETHOS 8- HOBBES.pdf, 286 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com