ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
24 Eylül 2021, Cuma  

(28.01.2011, Cum)
MORAL FACT AND ITS EXPLANATORY ROLE: A CRITIQUE
Ahlak Olgusu ve Açıklayıcı Rolu: Bir Eleştiri [Md. Munir Hossain Talukder]

ABSTRACT

The question whether moral facts play any role in the explanation has loomed large debate in contemporary metaethics. Moral anti-realists deny that moral facts do play an explanatory role. By contrast, the existence of moral facts is a necessary condition for explanation according to moral realists. Moreover, they believe that moral facts play an important role in the best explanation. This paper illustrates and examines both views. In particular, Harman’s arguments for moral anti-realism and Sturgeon’s replies to him have taken into consideration. It explores some arguments to refute the existence of moral facts and argues that moral facts do not play any explanatory role.

Key words: Explanation, moral facts, moral realists, moral anti-realists, moral disagreement.

ÖZET

Ahlaki olguların, açıklamada herhangi bir rol oynayıp oynamadığı sorusunun çağdaş meta-etik tartışmalarında geniş bir yer tuttuğu görülmektedir. Anti-realist ahlak düşüncesini savunanlar, ahlaki olguların açıklayıcı bir rolü olduğunu reddederler. Bunun tersine, realist ahlakı savunanlara göre ahlaki olguların varlığı, açıklama için zorunlu bir koşuldur. Hatta en iyi açıklama için ahlaki olguların çok önemli işlevlere sahip olduğuna inanırlar. Bu çalışma her iki görüşe de ışık tutup irdeleyecektir. Özellikle, Harman’ın ahlaki anti-realizm tartışması ve Sturgeon’un ona karşılığı burada göz önünde tutulacaktır. Ahlaki olguların varlığını reddeden kimi argümanlar incelenip ahlaki olguların herhangi bir açıklayıcı rolü olmadığı tartışılacaktır.

Anahtar sözcükler: Açıklama, ahlaki olgular, ahlaki realistler, ahlaki anti-realistler, ahlaki fikir uyuşmazlığı.

İlgili Doküman
(ETHOS 8- MORAL.pdf, 314 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com