ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(25.08.2010, Çar)
HEIDEGGER VE ADORNO’DA POSTMODERNCİ YAPIBOZUM: TEKNİK TAHAKKÜM
Die Postmodernistische Dekonstruktion Bei Heidegger Und Adorno: Der Technologische Hegemonie [Zehragül Aşkın]

ÖZET

Bu makale, felsefe alanında karşılaşılan temel bir soruna, “tahakküm” sorununa, modern bilimin özünü oluşturan tekniğin, günümüz yaşamının tüm alanları ile kesişen tahakkümü bağlamında yaklaşmaktadır. Bu noktada makale; bilimin, felsefenin ve aralarındaki ilişkinin ne olduğuna ilişkin doğrudan bir sorgulamaya girişmekte, Heidegger ve Adorno’nun çağımız insanını kendi varlıksal olanaklarından uzaklaştıran “teknoloji bağımlılığını”, hangi kavram çatıları altında kurduğunu sorun edinmekte ve adı geçen düşünürlerin insanlığı tehdit eden teknik gelişmeler karşısında, felsefenin söz konusu duruma direnen karşı-eğiliminin ne olması gerektiğine yönelik çözüm önerilerini açıklamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: teknoloji, teknik tahakküm, kültür endüstrisi, araçsal akıl, Heidegger, Adorno.


ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit behandelt eine grundlegende Angelegenheit, auf die man im Bereich der Philosophie überwiegend stößt, d.h. das Problem “Hegonomie” im Zusammenhang der Hegemonie der Technik als das Wesen der modernen Wissenschaft, die alle Bereiche in unserem alltäglichen Leben prägt. Heidegger und Adorno versuchten, wie bekannt, auf unmittelbare Weise zu hinterfragen, was Wissenschaft und Philosophie seien und welche Beziehung zwischen ihnen bestehe. In dieser Hinsicht problematisiert diese Abhandlung unter welchen Begriffen Heidegger und Adorno die “Technologieabhängigkeit” aufgebaut haben, die den Menschen unserer Zeit von seinen eigenen ontologischen Möglichkeiten abweichen lässt. Dabei zielt sie darauf ab, ihre dazugehörigen Lösungsvorschläge zu verdeutlichen, wie nämlich die Gegentendenz in der Philosophie in einen Aufstand gegen menschenbedrohende technische Entwicklungen überging.

Schlüsselwörter: tehnologie, hegomonie der technik, hegonomie, Heidegger, Adorno.

İlgili Doküman
(Ethos-7 Heidegger.pdf, 414 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com