ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(25.08.2010, Çar)
ÇAĞIN VEBASI AIDS: HIV/AIDS’E İLİŞKİN DAMGALAMA VE AYRIMCILIK
Aids, The Plague of Our Age: Hiv/Aids Related Stigma and Discrimination [Nurşen Adak]

ÖZET

HIV/AIDS’e ilişkin damgalama ve ayrımcılık çağımızın en önemli sorunlarından birisidir. Bu makalede, sosyal bir sorun olarak HIV/AIDS’e ilişkin damgalama ve ayrımcılık incelenmektedir. HIV/AIDS sadece tıbbi bir hastalık değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel, psikolojik ve sosyal boyutları da olan bir sorundur.  HIV/AIDS’li bireylere karşı bireysel ve sosyal reaksiyonların çoğu, bu kişilere karşı korku, cehalet, sosyal yargı ve kontrol sonucu oluşan damgalamadan kaynaklanır.  Sonuç olarak, bu çalışmada daha önce yapılmış çalışmalara dayalı olarak, HIV/AIDS’le ilgili damgalama ve ayrımcılığın sosyal neden ve sonuçları gözden geçirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: HIV/AIDS, damgalama


ABSTRACT

HIV/AIDS related stigma and discrimination are one of the vital problems of our century. This article focused on HIV/AIDS related stigma and discrimination as a social problem.  HIV/AIDS is not merely a medical disease but also a problem, which possesses economical, cultural, psychological and social dimensions. Much of societal and individual reaction to people with HIV/AIDS may arise from stigma caused from fear, ignorance, social judgement and control.  As a result in this paper, reasons and consequences of stigma associated with HIV/AIDS are reviewed by referring to preceding studies. 

Key Words: HIV/AIDS, stigma

İlgili Doküman
(Ethos-7 AIDS.pdf, 397 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com