ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
27 Ocak 2021, Çarşamba  

(25.08.2010, Çar)
EVRENİN BİLİNEBİLİRLİĞİ VE BİLİMSEL REALİZM TARTIŞMALARI AÇISINDAN GALİLEOCU MODERN BİLİM VE ARİSTOTELES’E İTİRAZ
Modern Science of Galileo Concerning the Intelligibility of Universe and Scientific Realism and Its Difference From Arıstotelian Conception of Science [Zeliha Burcu Yılmaz]

ÖZET

Bu yazıda, Aristotelesçi doğa felsefesi ve evrenin bilinebilmesi ilişkisi ile Galileo’nun evrenin bilinebilirliğine dair iddialarını karşılaştırdım. Bu konuda Galileo’nun Aristoteles kadar iddialı olmadığını gözlemledim. Daha sonra, bu sonucun bilimsel çalışmalar açısından ne anlama geldiğini açıklamaya çalıştım. Sonuç olarak, ilkçağdaki evrene bakış ile Galileo’yla beraber gelişen modern bakış arasındaki farkın, her iki dönem açısından nasıl değerlendirilebileceğine dair çıkarımlar yapmaya çalıştım.

Anahtar Sözcükler: bilimsel realizm, Galileo, Aristo, modern bilim.

ABSTRACT

In this article, I compare Aristotelian and Galilean philosophy of nature in terms of their relation to the intelligibility problem of the universe. As part of my critical research program, first, my reading of Galileo has led me to think that Galileo is less pretentious than Aristotle. Second, I attempt to explain the significance of this inference in terms of scientific pursuits. And finally, I undertake to infer some results concerning how we can evaluate the difference between the point of view in Antiquity and the modern point of view which is developed by Galileo towards the universe for both periods.

Key Words: scientific realism, Galileo, Aristotle, modern science

İlgili Doküman
(Ethos-7 Galileo.pdf, 379 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com