ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(25.08.2010, Çar)
HOMOFOBİ: İNTERNET GAZETELERİNDE OKUYUCU YORUMLARINDAKİ EŞCİNSELLERE YÖNELİK TUTUMLAR VE SÖYLEMLER
Homophobia: The Attitudes and Discourses on Internet Newspapers in The Comments of Readers [Cihan Ertan]

ÖZET

Toplumsal cinsiyetin eşitsiz yapısının gündelik hayat içinde devamlı olarak yeniden üretilmesi gibi, eşcinsellere yönelik homofobik söylemler de sürekli bir şekilde yeniden üretilmektedir.  Heteroseksüelliğin karşısında, hiyerarşik olarak onun altında konumlandırılan eşcinselliğe ve eşcinsel bireylere yönelik ayrımcılık, bazen bir hastalık bazen de bir suç olarak tanımlanarak, tarihin geçmiş dönemlerinden bu yana üretilen söylemlerle ayakta tutulmuştur.  Bu çalışma, örneklemi dâhiline giren internet gazetelerinin okuyucu yorumlarındaki eşcinsellere ve eşcinselliğe yönelik söylemlerin, hangi değişkenlere bağlı olarak üretildikleri üzerinde durmaktadır.

Anahtar Sözcükler: homofobi, erkeklik, toplumsal cinsiyet, ön yargı.


ABSTRACT

Homophobic discourses concerning gay people are being produced prominently as well as the production of the unequal structure of gender in daily life. Discrimination towards gay people and homosexuality, which has been placed contrary to heterosexuality and hierarchically inferior to it, has been maintained historically through discourses defining them as both disease and crime. This study will focus on which variables are being used while producing the discourses related to homosexuality and gay people within the readers’ comments of some internet news papers chosen as the samples of this study.

Key Words: homophobia, masculinity, gender, prejudice.

İlgili Doküman
(Ethos-7 Homofobi.pdf, 365 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com