ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
16 Nisan 2021, Cuma  

(15.04.2009, Çar)
MARTIN HEIDEGGER’İN VAROLAN OLARAK İNSANA BAKIŞI
MARTIN HEIDEGGER'S VIEW OF HUMAN AS AN ENTITY [Sibel Özgen GENCER]

ÖZET 

Bu makale, Martin Heidegger’in felsefesinde insanın yerini, içkinlik ve aşkınlık açısından inceliyor.  İnsanın kendini “doğayı karşısına alan bir özne” olarak değil, doğanın içinde görmesi gerektiğini söyleyen bu felsefi görüşün, insana ayrıcalık tanıyıp tanımadığını göstermeye çalışıyor. Heidegger’in “Varlık” kavramıyla aşkınlığın, “Dasein” kavramıyla içkinliğin bağlantısını kurmaya çalışıyor. Varolanlar arasında bir düzey farklılığı olması ve insanın aşkınlıkla dil ve düşünme aracılığıyla bağlantıya geçebilen bir varolan olması nedeniyle, Heidegger’in insanı üstün bir varlık gibi gördüğünü iddia ediyor.

Anahtar Sözcükler: Heidegger, Varlık, Dasein, aşkınlık, ayrıcalık


ABSTRACT

This paper researches the position of man in Martin Heidegger’s philosophy in point of transcendence and immanence.  This paper  tries to show whether this philosophical view,-which claims that man should  perceive himself within the nature, not as a subject that regards nature as an object-  favors  man or not.  It tries to connect Heidegger’s concept of “Being” with transcendence and also Heidegger’s concept of “Dasein” with immanence. This paper claims that Heidegger considers as if man is privileged, owing to there is a matter of degree between becomings and man is a becoming that can contact with transcendence through thinking and language.

Key Words: Heidegger, Being, Dasein, transcendence, privilege

İlgili Doküman
(SIBEL.pdf, 321 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com