ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
16 Nisan 2021, Cuma  

(15.04.2009, Çar)
DOĞA YASALARI İLE RASTLANTISAL GENELLEMELER AYRIMI: BÜTÜNCÜLLÜK YAKLAŞIMI
THE DISTINCTION OF THE LAWS OF NATURE AND THE ACCIDENTAL GENERALIZATION: A HOLISTIC APPROACH [Mehmet Cem KAMÖZÜT]

ÖZET

Bu yazıda Titius-Bode Yasası örneğinde bir doğa yasası ile sıradan bir doğru genelleme arasındaki ayrım tartışılacak. Doğa yasalarının deney verilerini derli toplu aktaran formüller olmanın dışında nitelikleri olduğu gösterilecek. Rastlantısal genelleme ve doğa yasaları arasında yaptığımız –genellikle sezgisel olan—ayrımın, söz konusu önerilerin diğer bilimsel kuramlarımızla ilişkisinde yattığı savunulacak.

Anahtar Sözcükler: Doğa Yasası, Rastlantısal Genellemeler, Titius-Bode Yasası, Bütüncüllük.


ABSTRACT

In this paper the disticntion between a natural law and an accidental generalization will be considered by means of the Titius-Bode Law case. It will be shown that natural laws have qualities other than being a short hand notation of a set of empirical data. It will be argued that the—generally intuitive—distinction we made between accidental generalizations and laws of nature lies in the relation of these with the rest of our scientific theories.

Key Words: Law of Nature, Accidental Generalization, Titius-Bode Law, Holism.

İlgili Doküman
(CEM-K.pdf, 325 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com