ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
16 Nisan 2021, Cuma  

(15.04.2009, Çar)
AKP: AN EGALITERIAN OPPORTUNITY OR A THREAT FOR LIBERAL DEMOCRACY IN TURKEY?
AKP: TÜRKİYE'DE EŞİTLİKÇİ BİR FIRSAT YA DA LİBERAL DEMOKRASİ İÇİN BİR TEHDİT [Cihan CAMCI]

ABSTRACT

In this article, I discuss whether the raise of AKP is an egalitarian opportunity for democratic progression in Turkey as liberal intellectuals assume or a threat for Turkish democracy as Kemalist intellectuals consider. I will focus on the parallelism between the nationalization of religion, the dual structure of Turkish culture, the oppression of local contexts and the central rationality of Enlightenment that has induced the public use of reason in Turkey. I conclude that, Turkish liberal intellectuals’ philosophical assumption that draws a parallelism between the separation of liberalism from the rationality of Enlightenment and the raise of AKP is not true. I argue that we can  have two different points of views for the question up on which we can conclude two different answers.

Key words: Egalitarian opportunity, Turkish democracy, Local contexts, AKP, Kemalist, Islamization.


ÖZET
Bu makalede AKP’nin yükselişinin Türkiye’de demokrasinin ilerlemesinde, Türkiye’deki liberal entellektüellerin öngördüğü gibi egaliter bir olanak mı, yoksa Kemalist entellektüellerin düşündüğü gibi Türkiye’de demokrasi için bir tehdit mi oluşturduğunu tartışıyorum. Bu bağlamda, Türkiye’nin ikili kültürel yapısının dinin ulusallaştırılmasıyla ilişkisini, Aydınlanmanın yerel, bağlamsal farklılıkları tektipleştiren merkezi akılcılığı ile Batıda yapılan liberalizm-cemaatlerin özgürlüğü arasındaki gerilimin Türkiye ile parallelliği olup olmadığını tartışıyorum. Sonuç olarak felsefi ve politik iki açıdan iki farklı görüş öne sürebileceğimizi savunuyorum.

Anahtar sözcükler: Eşitlikçi olanak, Türk demokrasisi, yerel bağlam, AKP, Kemalist, İslamlaştırma.

İlgili Doküman
(CAMCI-C.pdf, 397 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com