ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
16 Nisan 2021, Cuma  

(15.04.2009, Çar)
PHILOSOPHICAL THOUGHT EXPERIMENTS VERSUS SCIENTIFIC ONES
BİLİMSEL DÜŞÜNME DENEYLERİNE KARŞI FELSEFİ DÜŞÜNME DENEYLERİ [Banu TÜMKAYA]

ABSTRACT

Thought experiments are very often defined primarily as a virtual tool for scientific activity however philosophical thought experiments are considered as a secondary and doubtful version of it. This paper tends to show that, it is possible to see all thought experiments as part of the philosophical inquiry about phenomena and scientific thought experiments as philosophical inquiries about nature, which are performed by scientists. If we can accept philosophy as having critical, investigative, analytical, elucidative, speculative characteristics which are bound to the rules of logic, why wouldn’t it be possible to formulate the question as “what is philosophical about thought experiments in general?”

Key words: Philosophical thought experiments, scientific thought experiments, representation, imagination, theoretical activity, speculation.


ÖZET

Düşünce deneyleri öncelikli olarak bilimsel etkinliğin sanal araçlarından biri olarak tanımlanmasına karşın, felsefi düşünce deneyleri, ikincil ve muğlak bir seviyeye indirgenerek tartışılmaktadır. Düşünce deneyleri hakkındaki bu genel kanıya karşın, bu yazı tüm düşünce deneylerinin felsefi soruşturma kapsamında ele alınabileceği ve bu bağlamda bilimsel düşünce deneylerinin de, bilim adamlarının doğa ile ilgili yürüttükleri felsefi bir soruşturma tarzı olarak görülebileceği önerisini işler. Felsefenin mantık kurallarına bağlı eleştirel, analitik, açıklayıcı ve spekülatif bir etkinlik olduğunda uzlaşılırsa, bilimsel olsun ya da olmasın, tüm düşünce deneyleri hakkındaki soruyu “genel olarak düşünce deneylerinde felsefi olan nedir?” şeklinde sunmak mümkün olabilir mi?

Anahtar sözcükler: Felsefi düşünce deneyleri, bilimsel düşünce deneyleri, tasarım, hayal etme, teorik etkinlik, spekülasyon

İlgili Doküman
(BANU.pdf, 338 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com