ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
2 Aralık 2020, Çarşamba  

(9.02.2009, Pts)
DESIRE AND INTER-SUBJECTIVITY, AN ANTHROPO-GENETIC APPROACH TO HEGEL
ARZU VE ÖZNELERARASILIK: HEGEL'E ANTROPO-GENETİK BİR YAKLAŞIM [Cihan CAMCI]

ABSTRACT

In this article my aim is to deal with the Hegelian question: How does thought determine itself in its relation to the object? from an anthropo-genetic point of view that leads us to the problem of self-consciousness and inter-subjectivity respectively. I will try to show the relation between, the logical necessity of the deduction of categories and the attribution of this necessity to inter-subjectivity from A. Kojève’s point of view. 

Key Words: Dialectic, inter-subjectivity, Hegel, self-consciousness, recognition, master-slave.


ÖZET

Bu makaledeki amacım, Hegel’in düşüncenin nesnesiyle ilişkisinde kendi kendisini nasıl belirlediği sorusuna antropo-genetik açıdan bakmak. Böylece, A. Kojève’in ortaya attığı bakış açısının özbilinç ve özneler-arasılık problemine getirdiği yorumu, Hegel’in kategorilerin mantıksal çıkarımında öngördüğü zorunluluk açısından tartışmak istiyorum.

Anahtar Sözcükler: Diyalektik, özneler-arasılık, Hegel, özbilinç, tanınma, efendi-köle

İlgili Doküman
(ethos3-cihan.pdf, 517 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com