ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
2 Aralık 2020, Çarşamba  

(21.10.2008, Sal)
HEIDEGGER, MODERN BİLİM VE SANAT
HEIDEGGER, THE MODERN SCIENCE AND THE ART [Tuğba GENÇ]

ÖZET

Bu çalışma, Heidegger’in modern özneye, modern bilime yaklaşımını, getirdiği eleştirileri ve kurtarıcı olarak gördüğü sanatın işlevini anlatmaktadır. Heidegger’in modern bilim ve teknik üzerine eleştirileri,  çözüm olarak sunduğu yaklaşımlar da burada tanımlamaktadır. Sanatın kurtarıcılığı savı özelllikle şiir üzerinden temellendirilmektedir. Bu çalışma, yaşadığımız yüzyılda Heidegger’in öngörüleri ve eleştirilerinin taşıdığı önemi bir ölçüde fark ettirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Tekhne, Özne, Real Olan, Teori, Varlık, Physis, Poiesis, Teknik, Alethia, Çerçeveleme, Koruyucu Güç, Sanat, Şiir, Dil, Hakikat


ABSTRACT

This article is based on Heidegger’s approach and critical looking in to modern subject and modern science as well as function of the art which was seemed as possibility of salvation by him. Heidegger’s critique about modern science and technique and his offer can be seen as artistic creation and especially poetry. It is obvious that Heidegger’s prudence and critique stand for a big importance in our century and this article intends to familiarize you with this importance.

Key words: Tekhne, Subject, Reality, Theory, Being, Physis, Poiesis, Tecnique, Alethia, Framing, Protective Forces, Art, Poetry, Language, The Truth

İlgili Doküman
(Heidegger-Tugba[1].pdf, 340 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com