ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
2 Aralık 2020, Çarşamba  

(21.10.2008, Sal)
YENİ SOSYAL HAREKETLER BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE EŞCİNSEL HAREKET
THE GAY MOVEMENT IN TURKEY IN THE CONTEXT OF THE NEW SOCIAL MOVEMENTS [Cihan ERTAN]

ÖZET

Dünya’da ortaya çıkan sosyal hareketlerin çözümlenmesinde, eski paradigma ve yeni paradigma olmak üzere iki farklı teorik yaklaşım söz konusudur.  Eski paradigma içerisinde sosyal hareketler, işçi sınıfı tabanlı ve ekonomik olanın yeniden dağıtımıyla ilgili olarak değerlendirilmektedir.  Bu bağlamda, sosyal hareketlere yönelik bu yaklaşım, öğrenci hareketi, kadın hareketi, eşcinsel hareket, çevreci hareket, savaş karşıtı hareket vb. hareketlerin karakterlerini çözümlemede yetersiz kalmış ve sosyal hareketler çalışmaları içerisinde yeni bir teorik yaklaşım ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  Yeni paradigma, söz konusu bu ‘yeni’ sosyal hareketleri çözümlemeye girişmiş ve onları, ‘eski’lerinden ayıran özelliklerini ortaya koymaya çalışmıştır.  Bu makalede amaç, bir yeni sosyal hareket olarak, Türkiye’de eşcinsel hareketi incelemektir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal hareketler, yeni paradigma, eski paradigma, eşcinsel hareket.

ABSTRACT

There are two different approaches concerning the analysis of social movements that emerge around the world: the old paradigm and the new paradigm. Within the old paradigm social movements are perceived as based on the working class and related to the redistribution of economic sources..  This approach towards social movements, in this context, has been insufficient to analyze the characteristics of students movements, environmental movement, women’s movements, gay and lesbian movements, anti-war movements etc. and the need for a new theoretical approach has emerged within the social movements studies.  The new paradigm seeks to analyze these ‘new’ social movements and illuminate how the new social movements differ from the old social movements. The aim of this article is to analyze the gay and lesbian movements in Turkey as a new social movement.   

Key Words: Social movements, new paradigm, old paradigm, gey and lesbian movement.

 

 

 

İlgili Doküman
(SosyalHareketler-Cihan-ED.pdf, 461 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com