ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(21.10.2008, Sal)
TEORİK ÇERÇEVEDE SUÇ
CRIME WITHIN THE THEORETICAL FRAMEWORK [Senem BURKAY]

ÖZET

Suç insanlığın varoluşundan bu yana karşı karşıya kaldığı sosyal bir olgudur. Birçok bilim dalına konu olan suç olgusu günümüz toplumlarında var olan en önemli sosyal problemlerden biridir. Bu çalışmanın amacı suç davranışı üzerine geliştirilmiş teorileri ele alarak suç davranışını anlamaya yönelik yaklaşımların genel bir görünümünü ortaya koymaktır.

Anahtar Sözcükler: Suç, suç içeren davranış, teorik çerçeve.

 

ABSTRACT

Crime is a social fact since the beginning of human existence. Crime, which has been the central theme for various social sciences, is obviously an important social problem of  contemporary  societies. This study aims at stretching different theories developed on criminal behaviour and introducing general aspects of these theories about crime.

 Key words: Crime, criminal behaviours, theoritical frame. 

İlgili Doküman
(Suc-Senem BURKAY[1].pdf, 356 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com