ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(21.10.2008, Sal)
YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ
THE GLOBALIZATION OF POVERTY [Begüm KÖSE]

ÖZET

Yoksulluk, toplumun büyük bir çoğunluğu ve toplumsal kurumlar tarafından istenmeyen bir durum olarak kabul edilip önlenmeye çalışılan, insanlık tarihi boyunca sürekli var olmuş ve şiddetini gittikçe arttırarak var olmaya devam eden ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları olan çok yönlü bir sorundur.  Özellikle, 1980’lerden sonra küreselleşme sürecinin dinamiğini oluşturan neo-liberal politikalar, dünya çapında yoksulluğun yaygınlaşmasında ve derinleşmesinde büyük rol oynamıştır.  Bu süreçle birlikte, işsizlik, sosyal adaletsizlik, kamu hizmetlerinde kısıtlamalar, gerek ülkeler arasındaki gerekse ülke içindeki gelir dağılımındaki adaletsizlikler artmış ve yoksulluk gitgide büyüyen bir sorun haline gelmeye başlamıştır.

Bu çalışmada, küreselleşme süreci ile beraber ekonomik sistemde meydana gelen değişimlerin yoksulluğun artışında ve derinleşmesinde nasıl bir etkide bulunduğu tartışılmaya çalışılacaktır.  Bu çerçevede, küresel yoksulluğun artışına neden olan işgücü piyasalarındaki değişimler ve uluslararası kuruluşların politikaları ele alınacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Yoksulluk, Küreselleşme, Yoksulluğun Küreselleşmesi, Yapısal Uyum Politikaları.

ABSTRACT

Poverty is an unwanted condition which affects negatively the lives and welfare of many millions of human beings. Especially after the 1980s, as consequences of neo-liberal politics and the impact of globalization, poverty has deepened and has become so widespread. Along with those, unemployment, social injustice, decreasing in public spending and inequality in income distribution across the nations and also within the nations has increased and poverty has become one of the greatest challenges we face. This article investigates how the changes in the economic system which comes along with the globalization process has affected the deepening and spreading of the poverty. In this framework, the policies of the multinational firms and changes in the labor market which lead the global poverty are discussed.

Key Words: Poverty, Globalization, Globalization of Poverty, Structural Adjustment Politics

 

 

İlgili Doküman
(Yoksulluk-bgm.pdf, 319 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com