ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
10 Mayıs 2021, Pazartesi  

(4.08.2020, Sal)
THE SPY OF NETFLIX: AN EXAMPLE OF THE ROLE OF DIGITAL MYTHS IN THE FORMATION OF HISTORICAL MEMORY
Netflix’in Casusu: Dijital Mitlerin Tarihsel Belleğin Oluşumundaki Rolüne Bir Örnek [Önder KULAK]
ABSTRACT
This article aims to examine the digitization of myths and the role of digital myths in the formation of historical memory. For that purpose, the article is divided into three parts. The main arguments of Adorno on industrial culture, such as the commodification of culture, the layered structure of the cultural commodity, the patterns and the clichés in the plot, the atomistic cultural habits, are explained in the first part. Then, digital myths and their connections with the historiography represented in the cultural commodity are discussed by depending on the ground formed in the previous part. After completing these discussions, the Netflix series The Spy is analysed in detail, as an example for the arguments explained in the previous sections. By the end of the article, a detailed evaluation regarding the example is given to show how the mechanism of industrial culture works.
 

Keywords: Adorno, Industrial Culture, Culture Industry, Cultural Commodity, Historical Memory, Historical Series, Historical Drama Series, Netflix, Digital Myths.

ÖZET
Bu makale, mitlerin dijitalleşmesini ve dijital mitlerin tarihsel belleğin oluşumundaki rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Makale bu amaçla üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, Adorno’nun kültürün metalaşması, kültürel metanın katmanlı yapısı, olay örgüsündeki kalıplar ve klişeler, atomistik kültürel alışkanlıklar gibi endüstriyel kültür hakkındaki temel savlarını açıklanmaktadır. Sonrasında, dijital mitler ve kültürel metada temsil edilen tarih yazımıyla ilişkileri, önceki kısımda oluşturulan zemine dayanılarak tartışılmaktadır. Bu tartışmaların tamamlanmasının ardından, Netflix dizisi The Spy, önceki bölümlerde açıklanan savlar için bir örnek olarak, ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Makalenin sonuna gelindiğinde, endüstriyel kültür mekanizmasının nasıl işlediğini göstermek amacıyla, örnekle ilişkili ayrıntılı bir değerlendirme sunulmaktadır.    
 

Anahtar Sözcükler: Adorno, Endüstriyel Kültür, Kültür Endüstrisi, Kültürel Meta, Tarihsel Bellek, Tarih Dizileri, Tarihsel Drama Dizileri, Netflix, Dijital Mitler.  
İlgili Doküman
(Onder Kulak Pdf-4.pdf, 623 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com