ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
1 Aralık 2020, Salı  

(30.07.2019, Sal)
HERHANGİLERİN BİR-ARADALIĞI: BEN-SEN ARA-SI
Togetherness of Whatever Beings: The In-Between of I-Thou [Fikriye Gözde MOCAN]
ÖZET

Topluluk üzerine tartışmanın temelini oluşturan Agamben ‘herhangi’ kavramıyla gelmekte siyasetin olanaklılığını sorgulamaktadır. Ortaklıkta temellenmeyen bir-aradalık olarak herhangilere ilişkin bir-aradalık aidiyet için temel bir ölçüt olarak -denmiş olmayı koymaktadır. Herhangi varolanın sadece dilsel bir varolan olarak tanımlanması bir-aradalığın hem ortaklık olmadan hem de en ortak olan yoluyla anlatılmasıdır. Agamben, diğer bir herhangi olan dostun nasıl ve hangi anlamda tutarlı bir küme oluşturabileceğini de sorgulamaktadır. Buber’in temel söz olarak belirttiği ‘Ben-Sen’, sadece kendine ait olan ve dilsel bir varolan olan herhangilerin bir-aradalığındaki ‘ara’yı açıklamaktadır. Bu makalede, Agamben’in ‘herhangi’ kavramı temelinde bir-aradalık ile ilgili görüşleri Buber’in ‘Ben-Sen’ temel sözü ve ara-sı açısından incelenmektedir. ‘Ben-Sen’ temel sözünün herhangilerin bir-aradalıklarındaki ‘ara’ya nasıl zemin sunduğu gösterilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Ara, ben-sen temel sözü, bir-aradalık, birlikte-duyumsama, dost, herhangi.

ABSTRACT

Agamben as the central figure of the idea of community discusses the possibility of coming politics through the concept of ‘whatever’. Togetherness without the common concerning togetherness of whatever beings offers ‘being called’ as a criterion for the belonging. To define whatever being as a linguistic being describes togetherness through both not common and the most common. Agamben questions how and in what sense could friend, as an another whatever, form consistent unity. Buber’s primary word ‘I-Thou’ explains the in-between of togetherness of whatever being who is a linguistic being and only belong to itself. In this article, Agamben’s concept ‘whatever’ concerning togetherness is investigated in terms of Buber’s primary word and the in-between of ‘I-Thou’.It is shown that how Buber’s primary word ‘I-Thou’ presents the ground of the in-between regarding the togetherness of whatever beings. 

Keywords: In-between, primary word of ‘I-Thou’, togetherness, con-sent, friend, whatever.

İlgili Doküman
(Ethos 25-Gzd-herhangi.pdf, 680 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com