ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
1 Aralık 2020, Salı  

(30.07.2019, Sal)
DAVID HILBERT’İN BİÇİMSELCİ MATEMATİK FELSEFESİNDEN RUDOLF CARNAP’IN ANALİTİK FELSEFESİNE: FORMALİZM VE DOĞRULANABİLİRLİK ÖLÇÜTÜ
From David Hilbert’s Philosophy of Mathematics to Rudolf Carnap’s Analytic Philosophy: Formalism and the Verifiability Criterion [Ali Bilge ÖZTÜRK]
ÖZET
Çağdaş felsefe, matematik dünyasındaki gelişmelerin felsefe dünyasına etkide bulunduğu önemli örneklerle doludur. Bu çalışmada onlardan biri konu edilmektedir. Söz konusu örnek çağdaş matematiğin öncülerinden David Hilbert’in biçimselci matematik felsefesinin, Viyana Çevresi’nin başlıca düşünürlerinden Rudolf Carnap’ın analitik felsefesi üzerindeki etkisidir. Çalışmanın iddiası, Carnap’ın (1) hoşgörü ilkesinin, (2) doğrulanabilirlik ölçütünün ve (3) analitik metafelsefesinin, Hilbert’in biçimselci matematik felsefesinden bağımsız olarak anlaşılamayacağıdır.

Anahtar Sözcükler: Matematik felsefesi, metamatematik, metamantık, metafelsefe, analitik felsefe, kanıt kuramı, biçimselcilik.ABSTRACT
Contemporary philosophy is full of important examples in which the developments in the world of mathematics influence the world of philosophy. This study concerns an important one of them. This example is the influence of David Hilbert, one of the pioneers of contemporary mathematics, on the analytical philosophy of Rudolf Carnap, one of the main philosophers of the Vienna Circle. The study asserts that Carnap's (1) principle of tolerance, (2) verifiability criterion and (3) analytic metaphilosophy cannot be understood independently of Hilbert's formalist philosophy of mathematics.

Keywords: philosophy of mathematics, metamathematics, metalogic, metaphilosophy, analytic philosophy, proof theory, formalism.
İlgili Doküman
(Ethos 25 Blg-carnap.pdf, 825 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com