ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
1 Aralık 2020, Salı  

(30.07.2019, Sal)
HEGEL’S THEORY OF RECOGNITION AND THE POSSIBILITY OF UNITY IN CIVIL SOCIETY
Hegel’in Tanınma Teorisi ve Sivil Toplumda Birliğin İmkânı [Dilek Arlı ÇİL]
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the possibility of unity within civil society by appealing to Hegel’s thoughts mainly focusing on the Philosophy of Right.   It will be argued that Hegel’s theory of the corporation and recognition provide the ground for this unity.   According to Hegel, civil society cannot be characterized as a social unit which is dominated by relations that are merely built on self-interests.   He argues that the unity can be developed among the members of civil society on the ground of the recognition provided in the corporation.   The corporation develops unity by combining particular interests of the individuals and common ends of the corporation through the activity performed.   It does that by providing mutual recognition.   The mutual recognition provided within the corporation constitutes the basis of the unity created in civil society.   

In this article, it is concluded that Hegel’s theory of mutual recognition might be helpful in showing that unity can be developed within society, but his theory of the corporation is not adaptable today.   Thus, the analysis of Hegel’s conception of society and the theory of recognition reveals the need for a new kind of community in philosophy and politics.

Keywords: Unity, civil society, recognition, corporations.


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Hegel’in Philosophy of Right eserinden hareketle sivil toplumda birliğin olanağını araştırmaktır.   Hegel’in meslek örgütleri teorisinin ve tanınma ile ilgili düşüncelerinin bu birliğin temelini oluşturduğu söylenecektir. Hegel’e göre sivil toplum, sadece çıkar ilişkileri tarafından belirlenmiş bir yapı olarak düşünülemez. Hegel’e göre, meslek örgütlenmelerinde sağlanan karşılıklı tanınma sayesinde sivil toplumda birlik sağlanabilir. Meslek örgütleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışma sayesinde bireysel çıkarlar ve ortak amaçların birleşmesiyle ve bu sırada sağlanan karşılıklı tanınma sayesinde bir birlik hissi ortaya çıkar.   

Bu makalede, Hegel’in karşılıklı tanınma düşüncesinin, toplumda birliğin olanaklı olduğunun gösterilebileceği fakat meslek örgütlenmelerin, bugün, bu görevi yerine getiremeyeceği sonucuna varılmaktadır. Ayrıca Hegel’in toplum kavrayışı ve karşılıklı tanınma düşüncesinin analizinin, felsefede ve siyasette yeni bir topluluk anlayışına ihtiyaç olduğunu gösterdiği öne sürülecektir.

Anahtar Sözcükler: Birlik, sivil toplum, tanınma, meslek örgütleri.

İlgili Doküman
(Ethos 25 Dlk-Hegel.pdf, 622 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com