ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
1 Aralık 2020, Salı  

(30.07.2019, Sal)
POTENTIALITY, FREEDOM AND BARE LIFE: THE NOTION OF FREEDOM IN THE WORK OF GIORGIO AGAMBEN
Potansiyel, Özgürlük ve Çıplak Yaşam: Giorgio Agamben’in Eserlerinde Özgürlük Kavramı [Önder ÖZDEN]
ABSTRACT

In this paper, I will argue the layout of the notion of freedom in Giorgio Agamben’s political thought by relying on his account of potentiality which is put in his two essays On Potentiality and Homo Sacer.  It is claimed that while Agamben, in his earlier essay On Potentiality, associates freedom to his peculiar notion of im-potentiality, he later revises his thought and considers im-potentiality with sovereign biopower in which there is no possible way out.  Against this reading, by looking into Agamben’s conceptualizing of freedom and im-potentiality in his both essays, I will be discussing that im-potentiality continues to play an important role in Agamben’s political thought which is, always, considered a way out from biopower.
 
Keywords: Potentiality, actuality, freedom, sovereignty, biopolitics.ÖZET


Bu makalede, Giorgio Agamben’in politik düşüncesinde özgürlük teriminin yerleşimi, yazarın On Potentiality and Homo Sacer başlıklı eserlerindeki potansiyel kavramsallaştırmasına dayanılarak ele alınacaktır. Önceki dönem eserlerinden olan On Potentiality’de Agamben’in özgürlük kavramını potensiyelsizlik ile ilişkilendirdiği fakat sonraki eseri olan Homo Sacer’de düşünürün bu yaklaşımını gözden geçirerek potensiyelsizlik ile içinden çıkış imkanının olmadığı biyopolitik egemenliği birlikte ele aldığı savunulmuştur. Bu yoruma karşı, Agamben’in her iki eserindeki özgürlük ve potensiyelsizlik kavramsallaştırması odağa alınarak, potensiyesiyelsizliğin, biyoiktidardan çıkış için imkân sunmaya devam ettiği işaret edilmeye çalışılmıştır.   

 
Anahtar Sözcükler: Potansiyel, aktualite, özgürlük, egemenlik, biyopolitika.
İlgili Doküman
(Ethos 25 Ozdn-Potentiality.pdf, 664 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com