ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(30.07.2019, Sal)
“Flaschenpost” from the Past: The Critical Utopian Pedagogies of Ernst Bloch and Paulo Freire
Geçmişten Gelen Şişe icerisinde Mektup: Ernst Bloch ve Paulo Freire’nin Eleştirel Pedagojisi [Nina CEMİLOĞLU]
ABSTRACT

The aim of this article is to draw attention to the convergences between the ideas of the German philosopher Ernst Bloch and the Brazilian educator Paulo Freire. This article explores Bloch’s and Freire’s views on utopia, education, critical consciousness, imagination, reality, process, history, hope and transformation. This article is divided into three parts: Introduction, main part and conclusion. The introduction briefly discusses the question of whether Freire was influenced by Bloch and vice versa. Bloch’s and Freire’s critical utopian pedagogies are rooted in their views on the nature of human beings and history. Therefore the main part explores Bloch’s and Freire’s views on the nature of human beings and history as well as their views on utopia and education. The conclusion sums up the convergences between Bloch’s and Freire’s ideas about the nature of humankind and the world, reality, history, critical consciousness, imagination, hope, utopia and education. 

 
Keywords: Ernst Bloch, philosophy, utopia, Paulo Freire, education.ÖZET


Bu çalışmanın amacı Alman filozof Ernst Bloch ve Brezilyalı eğitimci Paulo Freire arasındaki yakınsamalara dikkat çekmektir. Çalışma Bloch’un ve Freire’nin ütopya, eğitim, kritik bilinç, hayal gücü, gerçeklik, süreç, tarih, umut ve dönüşüm üzerine olan fikirlerini incelemektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: Giriş, ana bölüm ve sonuç. Giriş bölümü Freire’nin Bloch’un çalışmalarından veya Bloch’un Freire’nin çalışmalarından etkilenip etkilenmediği sorusu üzerinde durmaktadır. Bloch’un ve Freire’nin kritik ütopya pedagojilerinin temeli onların insan doğası ve tarihi hakkındaki görüşlerinden ortaya çıkmıştır. Buna istinaden ana bölümde Bloch ve Freire’in insan doğası ve tarihi üzerine fikirleri incelenmekte, bir yandan da ütopya ve eğitim hakkındaki görüşlerine yer verilmektedir. Sonuç kısmı Bloch ve Freire’in insan doğası, gerçeklik, tarih, kritik bilinç, hayal gücü, umut, ütopya ve eğitim hakkındaki görüşlerindeki yakınsamaları özetlemektedir.

 
Anahtar Sözcükler: Ernst Bloch, felsefe, ütopya, Paulo Freire, eğitim.

İlgili Doküman
(Ethos 25 nina Bloch.pdf, 587 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com