ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
24 Eylül 2021, Cuma  

(26.07.2018, Per)
BİLİM TARİHİ YAZIMI SORUNU OLARAK GÖZLEMİN KURAM YÜKLÜ OLMASI: MARY ANNİNG ÖRNEĞİ
Theory-Ladenness of Observation as a Problem for Historiography of Science: The Case of Mary Anning [Mehmet Cem KAMÖZÜT]
ÖZET

Bilim tarihi çalışmaları belirli bir bilim imgesi ışığında yapılır ve söz konusu imgeyi yeniden üretir.  Bu nedenle bilim tarihi ve bilim felsefesi bir bütün olarak ele alınmalıdır.  Ancak var olan bilim tarihi yazımı geleneği kimi zaman bilim felsefesi alanında bazı önemli değişimleri yansıtmayı güçleştirmektedir.  Bu yazıda Mary Anning örneği üzerinden gözlemin kuram yüklü olduğu görüşünün bilim tarihi yazımını nasıl yönlendirmesi gerektiğini tartıştım. 
 
Anahtar Sözcükler: Mary Anning, tarihi yazımı, kuram yüklülük, jeoloji tarihi.     


ABSTRACT

Research in history of science is conducted in light of some image of science and in the end it reproduces that image.  Hence history of science and philosophy of science should be considered as a whole.  Yet the existing tradition in historiography of science sometimes obstructs reflecting some important changes in philosophy of science.  In this article I discussed how the view that observation is theory laden, should influence historiography of science by means of the case of Mary Anning.

Keywords: Mary Anning, historiography, theory ladenness, history of geology.İlgili Doküman
(Cmk-gozlem.pdf, 593 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com