ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
24 Eylül 2021, Cuma  

(26.07.2018, Per)
REVOLUTIONARY DESIRE IN DELEUZE AND GUATTARI
Deleuze ve Guattari’de Devrimci Arzu [Gürhan ÖZPOLAT]
ABSTRACT


Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (1972) is one of the most influential, provocative, perplexing and forceful books to have been written in the field of political theory and philosophy in the last century. In this book, Gilles Deleuze and Félix Guattari by situating the politics of desire and the process of the production of desire at the centre of their philosophical investigation, address a range of questions from psychoanalysis to politics, economics to history, and linguistics to philosophy with regard to modern capitalist society. This paper focuses on this book in which they attempt to develop an alternative theory and practice of psychoanalysis which they called schizoanalysis. The aim of the article is to provide a detailed picture of their conception of desire and show that they face a serious dilemma since their view is based on an inherently revolutionary concept of desire.  

 

Keywords: Gilles Deleuze, Félix Guattari, politics of desire, psychoanalysis, schizoanalysisÖZETAnti-Ödipus: Kapitalizm ve Şizofreni (1972), son yüzyıl içinde siyaset teorisi ve felsefesi alanlarında yazılmış, en etkileyici, kışkırtıcı, anlaşılması güç ve zorlu kitaplardan biridir. Gilles Deleuze ve Félix Guattari, bu kitapta, arzu politikasını ve arzu üretim sürecini felsefi soruşturmalarının merkezine alarak; psikanalizden siyasete, ekonomiden tarihe ve dilbilimden felsefeye modern kapitalist toplumla ilişkili bir dizi soruna değinmişlerdir. Bu yazıda, ikilinin, şizoanaliz adını verdikleri ve alternatif bir psikanaliz teorisi ve pratiği geliştirmeye çalıştıkları söz konusu kitaplarına odaklanılacaktır. Makale, düşünürlerin arzu anlayışlarının detaylı bir resmini sunmayı ve kendinden devrimci bir arzu mefhumunu esas aldıklarından ciddi bir açmaz ile karşı karşıya olduklarını göstermeyi amaçlamaktadır. 

 
Anahtar Sözcükler: Gilles Deleuze, Félix Guattari, arzu politikası, psikanaliz, şizoanaliz.
 
İlgili Doküman
(Grhn-deleuze.pdf, 537 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com