ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
24 Eylül 2021, Cuma  

(26.07.2018, Per)
METAFİZİĞİN YENİDEN ELENMESİ VE GAVAGAİ’NİN ONTOLOJİK GÖRECELİĞİ
Re-Elimination of Metaphysics and The Ontological Relativity of Gavagai [Hatice BAŞDAĞ BAŞ]
ÖZET

Post-analitik dönemde Quine, prensip olarak metafiziği felsefede kullanmayı reddetmiyor olmasına rağmen metafiziksel önermelerin çoğunu felsefeden elemiştir. Bu çalışma, ilk olarak, Quine’ın, metafiziğin bir kısmını felsefeden neden elediğini göstermeyi amaçlamaktadır. İkinci olarak, bazı metafiziksel cümleleri felsefeden elemenin ontolojik görecelik fikriyle olan bağlantısını göstermeyi amaçlamaktadır. Son olarak, Quine'ın, gönderimin belirsizliği sorununu ontolojik görecelik fikriyle nasıl çözüme kavuşturduğunu göstermek amaçlanmıştır.
 
Anahtar Sözcükler: Post analitik, metafizik, içlemsel anlam, ontolojik görecelik, çeviri, gavagai.


ABSTRACT

Despite Quine, in principle, did not reject the use of metaphysics in philosophy in the post-analytical period, he eliminated most of the metaphysical sentences in philosophy. So, this study has three purposes: first, to show why Quine eliminated some metaphysical sentences from philosophy; second, to show the connection of the elimination with the notion of ontological relativity; and last, to show how Quine, solved the problem of indeterminacy of reference with the notion of ontological relativity.


Keywords: Post analytic, metaphysics, intensional meaning, ontological relativity, translation, gavagai.


İlgili Doküman
(Htc-metafizik.pdf, 692 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com